Одељење друштвених наука

 • Проф. др Сима Аврамовић

  Правни факултет
  Проф. др Сима Аврамовић

  Проф. др Сима Аврамовић рођен је 19. јулa 1950. године у Беогрaду, где је зaвршио основну школу и Клaсичну гимнaзију у тaдaшњој VIII беогрaдској гимнaзији. Прaвни фaкултет у Беогрaду је уписaо 1969/70. године, a дипломирaо у јуну 1973. сa просечном оценом 9,92. После дипломирaњa кaо стручни сaрaдник изводио је вежбе из предметa Општa историјa држaве и прaвa и Римско прaво, a зa aсистентa-припрaвникa је изaбрaн aприлa 1975. године. У звaње aсистентa зa предмет Општa историјa држaве и прaвa је изaбрaн 1979. (више…)

 • Проф. др Љубиша С. Адамовић

  Економски факултет
  Проф. др Љубиша С. Адамовић

  Проф. др Љубиша С. Адамовић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1928. године у Земуну, од оца Стевана и мајке Славојке Девић. Основну школу и гимназију у Београду и Кикинди (матурирао 1947.). Дипломирао је на Новинарској и дипломатској високој школи у Београду 1952. године. Последипломске студије из економских наука и магистратура на Охајо универзитету (САД) 1958. Докторирао на Економском факултету у Београду 1961. године.
  Радно искуство: „Економска политика“(1954.-57.), Институт за међународну политику и привреду. (више…)

 • Проф. др Гордана Вукадиновић

  Проф. др Гордана Вукадиновић рођена је 1949. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету 1971. На истом факултету је магистрирала 1977. године одбранивши са одликом магистарски рад Идеја природног права у делу Жан-Жак Русоа. Докторску дисертацију на тему Појам самоуправног права одбранила је са одликом на Правном факултету у Београду 1981. За асистента Правног факултета у Новом Саду изабрана је 1972. године, за доцента 1983. године, за ванредног професора 1989. године а за редовног професора 1995 (више…)

 • Проф. др Владимир Гречић

  Економски факултет

  Владимир Гречић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 3. фебруара 1938. године у Лазници, код Жагубице, од оца Петра и мајке Станке рођене Војкић. Основну школу је завршио у Жагубици, а средњу економску школу у Пожаревцу. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1966, магистрирао 1970. а докторирао 1972. године, одбранивши дисертацију под насловом „Миграције радне снаге у Европи“. (више…)

 • Проф. др Давид Ђ. Дашић

  Давид Ђ. Дашић, редовн ипрофесор Правног факултета Универзитета Унион у Београду, рођенје 1941. у Брезојевици (кодПлава), од оцаЂорђија и мајке Дарке Јокић. У родном месту завршио је основну, а средњу школу, са одличним успехом, у Пећи 1959.

  Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 1963. За постигнути успех на студијама (просек оцена 10) школске 1962/1963, (више…)

 • Проф. др Мирослав Ђ. Ђорђевић

  Правни факултет
  Проф. др Мирослав Ђ. Ђорђевић

  Проф. др Мирослав Ђорђевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, рођен је 1926. године у Београду, од оца Ђорђа и мајке Милеве, рођене Секулић. У Београду је завршио основну школу и гимназију, а на Правном факултету у Београду дипломирао 1950. године. Докторирао је 1963. године, одбранивши дисертацију под насловом “Кривична одговорност правних лица за привредне преступе“. На Међународном факултету за упоредно право у Луксембургу завршио је током 1959. и 1960. (више…)

 • Проф. др Драгољуб Ђ. Кавран

  Правни факултет
  Проф. др Драгољуб Ђ. Кавран

  Проф. др Драгољуб Ђ. Кавран, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, рођен је 1933. године, у Београду, отац Ђура. Завршио III Мушку гимназију и Правни факултет у Београду, са одличним успехом. Награђиван. Докторирао са темом „Руковођење у органима државне управе“ на Правном факултету Универзитета у Београду. Део своје специјализације обавио је у САД, Великој Британији, Италији. Језици: енглески, руски, италијански, служи се немачким и француским. Поред права студирао је и светску књижевност. Изабран за асистента за управно право (више…)

 • Проф. др. Оскар И. Ковач

  Економски факултет
  Проф. др. Оскар И. Ковач

  Проф. др. Оскар И. Ковач рођен је у породици Илеша Ковача и Розалије Немеш, 1937. године у Зрењанину (Србија), где је и завршио гимназију. Економски факултет Универзитета Београду, завршио је 1960. године. На истом факултету је магистрирао 1967. и докторирао 1971. године. Био је специјализант на London School of Economics and Political Science 1966.-1967., са стипендијом OECD. Године 1979-1980. провео је на Massachusetts Institute of Technology, USA, на основу fellowship-a American Association of Learned Societies. До краја 1965. године Оскар Ковач био је шеф Сектора (више…)

 • Проф. др Момчило Д. Милисављевић

  Економски факултет
  Проф. др Момчило Д. Милисављевић

  Проф. др Момчило Д. Милисављевић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1929. године у селу Браничеву, Србија, Југославија, од оца Драгољуба и мајке Данице Петронић, учитеља. У Нишу је завршио основну школу „Свети Сава“ 1940. године и Другу мушку гимназију 1948. године. На Економском факултету у Београду дипломирао је јуна 1952. године. Од октобра 1952. до септембра 1953. године налазио се на одслужењу војног рока у школи за резервне официре. По повратку из војске, у октобру 1953. изабран је за асистента Економског института ФНРЈ (више…)

 • Проф. др Љубиша Митровић

  Филозофски факултет Ниш
  Ljubisa Mitrovic

  Др Љубиша Р. Митровић (рођен 1943) социолог, професор емеритус Универзитета у Нишу.

  Био је шеф Катедре за општу социологију и руководилац последипломских студија на смеру Социологија друштвеног развоја на Филозофском факултету у Нишу. Декан Филозофског факултета и проректор Универзитета у Нишу.

  Руководилац макро пројекта Култура мира, идентитети, међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције (2006-2010) и Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији (више…)

 • Проф. др Душан Николић

  Правни факултет Нови Сад
  Dušan Nikolić

  Рођен је 1962. године у Панчеву.

  Дипломирао је 1986. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. На истом факултету је 1990. године завршио последипломске магистарске студије (магистарска теза: Правно нормирање и заштита кибернетских функција). Докторирао је са одликом (summa cum laude) 1994. године на Правном факултету Универзитета у Београду (докторска дисертација: Појам грађанскоправне санкције). (више…)

 • Проф. др Миодраг В. Орлић

  Правни факултет
  Проф. др Миодраг В. Орлић

  Проф. др Миодраг В. Орлић рођен је у Зрењанину, дипломирао је на Правном факултету у 1962. Универзитетску каријеру започео 1966. године на Правном факултету Универзитета у Београду и изабран је за професора на истом факултету 1981. године.

  Годинама је био председник Савета фондација, генерални секретар Југословенског Савеза правника и правде у Врховном суду Србије. Он је био председник Удружења правника Србије и арбитар у неколико привредних спорова. (више…)

 • Проф. др Снежана Смедеревац

  Рођенаje у Руми, 1966. године.
  Дипломирала на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду 1991. године. Магистрирала на Катедри за психологију Филозофског факултета у Београду 2006. године. (Тема магистарског рада: Породични односи и атрибуциои стил). Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду из области психологије личности 2001. године. (Тема докторске дисертације: Истраживање факторске структуре личности на основу лексичких описа личности у српском језику). (више…)

 • Проф. др Љиљана Станковић

  Економски факултет Ниш
  1. Основни биографски подаци

  Професор др Љиљана Станковић рођена је 3. фебруара 1952. године у Гркињи код Ниша. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу 1973. године. Запослена је на истом факултету 1974. године. Магистрирала је на Економском факултету Универзитета у Београду 1982. године, а докторску дисертацију под називом “Упоредна анализа стратегије диференцирања производа и стратегије сегментације тржишта” на Економском факултету Универзитета у Нишу, 1990. године. (више…)

 • Др Софија Стефановић

  Др Софија Стефановић рођена је у Кикинди 1972. године. Oсновну школу завршила je у Новом Саду а гимназију у Сремским Карловцима. Дипломирала је 1995. године на Одељењу за археологију на Филозофском факултету у Београду док је магистарске студије на истом факултету, на Одељењу за интердисциплинарну антропологију завршила 2000. године.  На Филозофском факултету је 2006. године одбранила докторску дисертацију „Мишићно-скелетни маркери стреса (више…)

 • Проф. др Зоран Стојановић

  Правни факултет

  Рођен је у Београду 20.12.1947. године. Основну школу је завршио у Титограду, а гимназију у Београду, Правни факултет је завршио у Београду (1970), стекао звање магистра кривичноправних наука на Правном факултету у Загребу (1973) и докторирао на Правном факултету у Љубљани (1981). Од 1.1.1971. до 28.2. 1972. године радио је као адвокатски приправник, затим као самостални правни референт у спољнотрговинској фирми „Југолек“ у Београду, а 1976. године изабран је за асистента на предмету Кривично право (више…)

 • Проф. др Дарко Танасковић

  Darko Tanaskovic

  Дарко Танасковић, рођен 4. јануара 1948. у Загребу.
  Класичну (осмогодишњу) гимназију завршио у Београду (1996). На Филолошком факултету, такође у Београду, дипломирао оријенталну филологију (1970), магистрирао (1972) и докторирао (1979), дисертацијом Арапски језик у савременом Тунису – диглосија и билингвизам, на истом факултету, где је, на Катедри за оријенталистику, изабран за асистента-приправника за оријенталну филологију (1971). (више…)

 • Проф. др Бранислав В. Шошкић

  Економски факултет
  Проф. др Бранислав В. Шошкић

  Проф. др Бранислав В. Шошкић, академик, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, редовни члан Европске и Црногорске Академије наука и умjетности, рођен је 1922. године у Гусињу, од оца Васе и мајке Вукане Стојковић. Школовао се у Новом Пазару и (матурирао 1940) у Беранама. Студије започео 1940/41 на Универзитету у Београду. Учесник НОР-а, од 1941, хапшен и интерниран у логоре Албаније, као комесар батаљона НОВЈ учествовао у ослобађању Београда 1944, касније мајор ЈНА. Студирао (од 1947/48) и дипломирао (као студент генерације) (више…)

 • Проф. др Предраг Шулејић

  Правни факултет
  Проф. др Предраг Шулејић

  Проф. др Предраг Шулејић рођен је у Смедеревској Паланци 1934. године од оца Живадина и мајке Видосаве. Основну школу и гимназију завршио је у Смедеревској Паланци, а на Правном факултету у Београду дипломирао је 1957. године. Школске 1961/62. као стипендиста Европског универзитетског центра у Нансију (Француска) са успехом завршио студије овог центра и дипломирао са темом : „Le progres technique et l’ evolution du droit de responsabilité civile“. За асистента на Правном факултету у Београду изабран је 1962. године, за доцента 1968., за ванредног професора (више…)

 • Prof. dr Henryk Pisarek

  Prof. dr Henryk Pisarek

  Henryk Pisarek est né le 24 décembre 1932 à Klobuck (Pologne). Il  poursuivait et a achevé en 1958 les études de philosophie à l’Université Lomonosov de Moscou. Il a continué là-bas les études  de troisième cycle. Il les a terminées en 1961, en soutenant sa thèse, intitulé Rol Edvarda Zeligovskogo i Sigismunda Sierakovskogo v ideologitcheskoi i osvoboditielnoi bor’be polskogo i russkogo narodov, et il a obtenu le grade de docteur en philosophie. Il a continué sa carrière universitaire  à l’Université de Wroclaw. D’abord comme maître de conférences, ensiute, après sa deuxième thèse, (више…)

 • Prof. dr George J. Kassimatis

  Emeritus Professor at the Faculty of Low of the University of Athens, Greece.

  He was born at Livadi of Kythira  island on the in 1932.

  He graduated from the Faculty of Low of the University of Athens, and finished his postgraduate studies at the Faculties of  Law of the Universities of Munich (Germany) and Bern (Switzerland), from 1959 till 1965. He is a Lawyer in Athens since 1960. (више…)