Проф. др Давид Ђ. Дашић

Проф. др Давид Ђ. Дашић

Давид Ђ. Дашић, редовн ипрофесор Правног факултета Универзитета Унион у Београду, рођенје 1941. у Брезојевици (кодПлава), од оцаЂорђија и мајке Дарке Јокић. У родном месту завршио је основну, а средњу школу, са одличним успехом, у Пећи 1959.

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 1963. За постигнути успех на студијама (просек оцена 10) школске 1962/1963, добио је награду Универзитета у Београду. Током студија, у организацији АИЕСЕЦ-а, био је на тромесечној стручној пракси у Француској (Ауxерре).

Завршио Артиљеријску школу резервних официра (1967) са просечном оценом 9,82 и Курс за команданта артиљеријског дивизиона (1977) у Артиљеријском школском центру у Задру. Стекао чин резервног арт. капетана.

Магистарски рад (Критријуми за одређивање паритетних цена у југословенској привреди) одбранио је 1971. на Правном факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Милош Самарџија) и стекао звање магистра друштвено-економских наука (усмени магистарски испит положио је 1969).

Докторску дисертацију (Систем и политика цена у југословенској привреди) одбранио је 1974. на Правном факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Милош Самарџија) и стекао степен доктора друштвено-економских наука.

На Правном факултету Универзитета у Београду изабран је за спољнег стручног сарадника 1974, за наставника у звању доцента изабран је на Одељењу тог факултета у Крагујевцу 1976, за ванредног професора изабран је на Правном факултету у Крагујевцу 1980 (реизабран 1986), за редовног професора изабран је на Факултету за менаџмент малих предузећа Европског универзитета у Београду 2001 и на Факултету за трговину и банкарство Универзитета БК у Београду 2003. Звање професора емеритуса, за ужу научну област – Економија, додељено му је 2009. на Универзитету за пословни инжињеринг и менаџмент Бања Лука. Од 1974. до 1989. Предавао је  Економску политику Југославије на Правном факултету у Крагујевцу и Београду, и испитивао из тог предмета на Правном факултету у Подгорици. 

Обављао је више јавних дужности у југословенској федерацији и Републици Црној Гори. Између осталог, био је извршни секретар Председништва ЦК СКЦГ од 1978. до 1982, ангажован на пословима привредног развоја републике. Од 1982. до 1986. био је заменик савезног министра за енергетику и индустрију. У југословенску дипломатску службу ступио је 1987. Са звањем амбасадора у Министарству иностраних послова, био је генерални конзул СФРЈ у Њујорку и саветник при Економско-социјалном савету Уједињених нација од 1989. до 1992, изванредни и опуномоћени амбасадор СРЈ у Бразилу од 1994. до 1999. и шеф Трговинске мисије Републике Црне Горе у Вашингтону од 1999. до 2001. У МИП-у је обављао дужност заменика шефа Сектора за економску сарадњу са иностранством, помоћника шефа Сектора за мултилатералу и руководиоца Групе за сузбијање последица економских санкција међународне заједнице према СРЈ. Био је и специјални саветник председника Савезне владе СРЈ за спољну политику.

Током дипломатског службовања,  по позиву, одржао је више предавања о међународним односима и положају Југославије на универзитетима и институтима у САД  и у Бразилу.По завршетку дипломатске каријере 2004, предавао је Принципе економике и Економску дипломатију на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, као и друге наставне дисциплине из области економије (Геоекономија, Принципи интернационалне економије, Спољно-трговинско пословање) и дипломатије на више високошколских институција у земљи и окружењу. Ангажован је на докторским студијама  Европског центра за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација у Београду. По позиву учествује у реализацији наставног програма из предмета Економска дипломатија на Дипломатској академији у Министарству спољних послова Републике Србије.

Објавио је преко 250 библиографских јединица (књиге, монографије, брошуре, хрестоматије, чланци, преводи, прикази, саопштења, осврти, рецензије и др.) из области макроекономије, микроекономије, међународне економије, међународних економских односа и дипломатије. Књиге: Историја дипломатије – еволуција дипломатског метода у политичкој историји (2015), Дипломатија – савремена и економска (2013), Принципи економике (2006), Принципи интернационалне економије (2005), Дипломатија – економска мултилатерала и билатерала (2003), Тржишна економија – макро и микро разматрања (2001), Друштвено-економски систем Југославије (1985), Социалист селф-менагмент ин Yугославиа 1950–1980 (1980, коаутор), Минули рад (1975, коаутор), Систем и политика цена (1974), и др. Студије: Економске функције државе (1992), Нафтна привреда Југославије (1983), Минули рад као основ пензијског система (1977), Утврђивање паритетне цене електричне енергије (1976), Тржиште у условима робне привреде (1976), Светске цене (1973), и др.

У Конгресној библиотеци САД (LibraryofCongressUSA) налази се осам његових књига, десет књига за које је био рецензент или редактор и више књига у којима је цитиран.

Говори течно енглески и португалски, француски добро, а служи се руским и шпанским. Судски тумач је за енглески језик.Био је члан Секције за научни рад Савеза економиста Југославије од 1980.ОдликованјеОрденомрадасазлатнимвенцем.