Председништво НДС-а

ПРЕДСЕДНИШТВО НДС-а
од 11. 06. 2021. године

1. Председник: Јован Лоле Васиљевић, Светозара Марковића 81а, kућа: 361. 87. 86; моб. 063 / 254.377; е-mail: prof.jovan.lole.vasiljevic@gmail.com

2. Генерални секретар: Владимир Стевановић, Машински факултет Универзитет у Београду, Краљице Марије 16, 11120 – Београд, Тел: 3370.561; 064/1945.965; e-mail: vstevanovic@mas.bg.ac.rs

3. Подпредседник, ОПМН, Катица Хедрих (Стевановић), Војводе Танкосића 3/22, Ниш, Tel: 018/424 1663; 063/875 7599, e-mail: katicahedrih@gmail.com

4. Подпредседник, ОТН, Бранислав Ђорђевић, Грађевински факултет, Деспота Оливера 2/41, 11000 Београд, Тел: 8525.180; 2418.927; 3218.559; 063/379.681, e-mail: branko@grf.bg.ac.rs

5. Подпредседник, ОМБН, Слободан Апостолски, Тел. 011. 583.255; Моб. 063. 808.7191; е-mail: slobodan.apostolski@gmail.com

6. Подпредседник, ОДН, Љубиша Адамовић, Цара Николаја II, бр. 61а, тел: 011/2439 208; e-mail: ladamovich@fsu.edu

7. Секретар ОПМН: Жељко Чупић, Његошева 12, Београд, Tel: 011/263.0213. Mob.: 064/ 300.0723 ; e-mail: zcupic@msn.com

8. Секретар ОТН: Весна Мишковић-Станковић, Технолошко-металуршки факултет Београд, Карнегијева 4, 11120 Београд, Тел: 011. 3303. 687; 064/1179 155; e-mail: vesna@tmf.bg.ac.rs

9. Секретар, ОМБН: Душан Велимировић, Тел: 011/489 6836; 011/361.5795; mob. 063/228.078, e-mail: prof.velimirovic@gmail.com

10. Секретар, ОДН: Миодраг Орлић, Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар Краља Александра 67, 11000 – Београд, моб: 064/ 31.72.754; e-mail: upj@eunet.rs