О друштву

Prof. dr Vojislav StojanovicНаучно друштво Србије је основано на основу иницијативе коју је 1968. године покренуо Професор др Војислав К. Стојановић, дугогодишњи председник Удружења универзитетских наставника и других научних радника. На Пленуму Удружења, одржаном у Београду 11. новембра 1968. године усвојен је правилник о оснивању и раду Друштва за развој и унапређење науке.

Децембра 1968. године формирана је Матична комисија у саставу: професор Медицинског факултета у Београду – др Војислав К. Стојановић, професор Архитектонског факултета у Београду – др Ђурђе Бошковић, професор Правног факултета у Београду – др Никола Стјепановић, и професори Природно- математичког факултета у Београду – др Ђуро Курепа и Милорад Млађеновић.

У марту месецу 1969. године одржан је припремни консултативни састанак на коме су, поред чланова матичне комисије, присуствовали председник и потпредседник Српске академије наука и уметности, један члан Извршног већа Србије, председник Савета за координацију научних делатности и један број чланова Удружења универзитетских наставника и других научних радника. На том састанку договорено је да се одржи Оснивачка скупштина Друштва.

После бројних консултација истакнутих професора универзитета и признатих научних радника Матична комисија је изабрала 17 чланова Друштва.

На основу извршених припрема Оснивачка скупштина одржана је јуна 1969. године у просторијама Удружења универзитетских наставника и других научних радника у Београду. Донета је одлука да се оснује НАУЧНО ДРУШТВО,  а истовремено донет привремени правилник о раду Друштва у оквиру Удружења универзитетских наставника и других научних радника СР Србије. Изабрана је прва управа Друштва у саставу:

Председник: Проф. др Војислав К. Стојановић,
Потпредседник: Проф. др Ђурђе Бошковић,
Секретар: Проф. др Бранислав Шошкић

Чланови друштва:

Проф. др Драгослав Митриновић,
Проф. др Милорад Млађеновић,
Проф. др Никола Стјепановић и
Проф. др Јован Сурутка.

Удружење универзитетских наставника СР Србије донело је „ПРАВИЛА НАУЧНОГ ДРУШТВА“, која су публикована у Београду 1970. године у издању „Савремене Администрације“

Издвајање Научног друштва из Удружења универзитетских наставника и других научних радника СР Србије и осамостаљење, те стицање својства правног лица, извршено је накнадно, а у складу са важећим законским прописима и процедурама.

Данас са поносом можемо рећи да се Научно друштво Србије састоји од четири одељења са више од 100 активних чланова. Више о органима друштва, чланству и одељењима Научног друштва Србије, можете прочитати на страници чланство.