Проф. др Гордана Вукадиновић

Проф. др Гордана Вукадиновић

Проф. др Гордана Вукадиновић рођена је 1949. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету 1971. На истом факултету је магистрирала 1977. године одбранивши са одликом магистарски рад Идеја природног права у делу Жан-Жак Русоа. Докторску дисертацију на тему Појам самоуправног права одбранила је са одликом на Правном факултету у Београду 1981. За асистента Правног факултета у Новом Саду изабрана је 1972. године, за доцента 1983. године, за ванредног професора 1989. године а за редовног професора 1995 године. Држала је наставу из предмета Теорија државе и права на Општем смеру и Смеру унутрашњих послова као и наставу из опционих предмета: Методологија права, Филозофија права, Историја правних и политичких теорија и Правна етика.

Проф. др Гордана Вукадиновић је 1973. године боравила у Амстердаму, а 1974. године у Стразбуру где је завршила I и II циклус из Упоредног права. У току 1985. и 1994. године боравила је у Центру за национална истраживања у Паризу (CNRS Paris). Године 1987. завршила је курс из немачког језика на Гетеовом институту (Izerlon) у СР Немачкој. Више пута је била у студијским посетама правним факултетима у Сегедину (Мађарска), Печују (Мађарска), Халеу (Немачка), Регензбургу (Немачка) и Паризу (Француска). У више прилика била је носилац националних реферата на међународним конгресима у Атини (Грчка), Бриселу (Белгији), Брисбејну (Аустралија), Пекингу (Кина), Франкфурту (Немачка) и у Ослу (Норвешка).

Проф. др Гордана Вукадиновић била је члан редакције Архив за друштвене и правне науке и часописа Права човека. Била је члан редакционог одбора Опште правне енциклопедије и уредник за Теорију права, члан председништва Удружења правника Србије, члан председништва Удружења за упоредно право Југославије, члан председништва Удружења за теорију филозофије и социологију права Југославије, члан Одбора за друштвене науке Матице српске, члан редакције Копаоничке школе природног права и руководилац Катедре за Правну државу, као и експерт за теорију права Савезног секретаријата за развој, науку и заштиту животне средине. Проф. др Гордана Вукадиновић била је у више наврата шеф Катедре за теорију државе и права, филозофију права и социологију. Објавила је преко 200 научних и стручних радова у домаћим и иностраним часописима и у више наврата била руководилац и учесник различитих научно истраживачких пројеката.

Област посебног научног интересовања: теорија права и историја политичких и правних теорија.

Говори француски и служи се енглеским језиком.

 

Проф. др Гордана Вукадиновић, редовни професор у пензији

Доситејева 3

Нови Сад, Србија

Тел: +381 63 534 358

Е-маил: gordvuk@gmail.com

 

 

Објављене књиге

 • Вукадиновић, Г. (1977). Идеја природног права у делу Жан-Жак Русоа. Магистарски рад. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду.
 • Вукадиновић, Г. (1981). Појам самоуправног права. Докторска теза. Београд: Универзитет у Београду.
 • Вукадиновић, Г. (1987). О самоуправном праву. Нови Сад.
 • Вукадиновић, Г. (1989). Избор текстова из теорије права. Београд. (Друго издање: Нови Сад 1993; Треће издање: Приштина, 1996; Четврто издање: Нови Сад, 1998).
 • Вукадиновић, Г. (1993). Жан Жак Русо и природно право. Нови Сад: Футура. (Друго издање: 1998, Треће издање: 2005).
 • Вукадиновић, Г. (1995). О правној држави. Нови Сад.
 • Вукадиновић, Г. & Степанов, Р. (Eds. 1997). Право и отпори. Зборник радова. Нови Сад: Цветник.
 • Степанов, Р. & Вукадиновић, Г. (2000). Правна мисао XX века. Нови Сад: Футура.
 • Вукадиновић, Г. & Степанов, Р. (2001). Теорија Права. Књига I. Нови Сад: Футура.
 • Степанов, Р. & Вукадиновић, Г. (2002). Теорија права. Књига II. Нови Сад: Футура.
 • Степанов, Р. & Вукадиновић, Г. (2003). Модерност права: Антологија правних школа идеја и покрета. Нови Сад: Футура.
 • Вукадиновић, Г. & Степанов, Р. (2003). Теорија државе и права. Нови Сад: Футура.
 • Вукадиновић, Г. (2003). Опште учење о праву. Нови Сад: Футура.
 • Вукадиновић, Г. & Степанов, Р. (2004). Увод у филозофију права. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду.
 • Вукадиновић, Г. (2005). Теорија државе и права. Књига I. Нови Сад: Футура. (Друго издање: 2006; Треће проширено и допуњено издање: 2007; Четврто измењено и допуњено издање: 2013).
 • Вукадиновић, Г. (2005). Теорија државе и права. Књига II. Нови Сад: Футура. (Друго издање: 2006; Треће проширено и допуњено издање: 2007; Четврто измењено и допуњено издање: 2013).
 • Картаг-Одри, А. & Вукадиновић, Г. (Едс. 2006). American Jurisprudence of the XX Century. Нови Сад: НАТЕФ.
 • Вукадиновић, Г. & Картаг-Одри, А. (Eds. 2010). The European Union of Nations and Universal Values. Нови Сад: НАТЕФ.
 • Вукадиновић, Г., Митровић, Д., & Трајковић, М. (2012). Увод у право. Београд: Досије студио.
 • Вукадиновић, Г. & Аврамовић, Д. (2014). Увод у право. Правни факултет: Нови Сад.