Проф. др Зоран Стојановић

Проф. др Зоран Стојановић

Правни факултет

Рођен је у Београду 20.12.1947. године. Основну школу је завршио у Титограду, а гимназију у Београду, Правни факултет је завршио у Београду (1970), стекао звање магистра кривичноправних наука на Правном факултету у Загребу (1973) и докторирао на Правном факултету у Љубљани (1981). Од 1.1.1971. до 28.2. 1972. године радио је као адвокатски приправник, затим као самостални правни референт у спољнотрговинској фирми „Југолек“ у Београду, а 1976. године изабран је за асистента на предмету Кривично право на Правном факултету у Новом Саду. На том факултету постаје доцент (1981), затим ванредни професор (1987), а од 1992. године је редовни професор на предмету Кривично право. После пензионисања на Правном факултету у Београду од новембра 2016. године ради као професор и врши функцију декана Факултета правних наука УДГ у Подгорици.

Осим многобројних краћих студијских боравака у иностранству, боравио је 1978. године на Универзитету у Оксфорду, а 1985/86. године је осамнаест месеци користио Хумболдтову научно-истраживачку стипендију у Макс Планк институту за страно и међународно кривично право у Фрајбургу – СР Немачка. Држао је предавања на више факултета, института и специјалистичких курсева у земљи и иностранству.

На Правни факултет Универзитета у Београду прелази 1998. године у звању редовног професора. Као редовни професор држао је наставу на предметима Кривично право и Међународно кривично право на редовним и последипломским студијама. Био је ментор при изради 27 докторских дисертација0 (од којих је 20 стекло академско звање доктора правних наука), бројних магистарских теза и великог броја мастер радова. И даље је ангажован у свим облицима наставе на Правном факултету у Београду на последипломским докторским студијама.

Док је био професор на Правном факултету у Новом Саду, обављао је више функција, између осталог председника Савета и декана Правног факултета у Новом Саду. Био је дугогодишњи шеф Катедре за Кривично право Правног факултета у Београду, обављао је и функцију председника Савета Факултета, био је управник докторских студија, итд.

Био је савезни Министар правде 1993-1994. године, председник Комитета за прикупљање података о злочинима против човечности и међународног права и др. Такође, волонтерски је обављао функцију потпредседника Скупштине Града Новог Сада.

Учествовао је као члан или председник у раду бројних експертских комисија за израду законских пројеката. Био је председник Комисије за израду сада важећег Кривичног законика Србије, као и Кривичног законика Црне Горе. Учествује у раду на припреми законских пројеката у Црној Гори и Србији. Био је председник Суда части при Привредној комори Србије (четири мандата), представник Србије у Скупштини земаља чланица Међународног кривичног суда, члан Председништва Удружења за кривично право и криминологију, члан АИДП и др. Био је члан Високог савета судства, а сада је члан Државног већа тужилаца Републике Србије.

Главни је и одговорни уредник два часописа (до недавно Ревије за криминологију и кривично право, а од скоро новооснованог часописа Studia juridica montenegrina, као и часописа Crimen).

Аутор је или коаутор 25 књига (двадесет две у земљи и три у иностранству и то: 10 монографија, 5 коментара, 5 уџбеника и 5 приручника) међу којима је монографија Границе, могућности и легитимност кривичноправне заштите, Београд, 1987, као и Коментар Кривичног законика Србије, 7. издање, Београд 2018. Уџбеник Кривично право – општи део који се користи на већини правних и сродних факултета у Србији и у Црној Гори доживео је 25. издање (Београд 2018). Објавио је око 200 чланака и реферата на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Учестовао је у бројним научно-истраживачким пројектима (тренутно је члан научно истраживачког тима пројекта чији је носилац Универзитет у Лас Палмасу а финансира га шпанско Министарство за привреду и конкуренцију). Према (непотпуним) подацима Scindex-а најчешће је цитирани аутор из области правних наука. У својим радовима осим темама из области кривичног права (општи и посебни део), бавио се  и питањима из области криминалне политике, реформе кривичног законодавства, упоредног и међународног кривичног права, као и питањима из области филозофије, социологије и историје кривичног права.

Учествовао је на великом броју научних скупова у земљи и иностранству са рефератима. Био је предавач на бројним семинарима и округлим столовима у функцији едукације у правосуђу у Републици Србији и Црној Гори, Између осталог, одржао је и три предавања у САНУ (2008, 2016. и 2017. године)

Говори немачки и енглески језик, а служи се италијанским и руским.