Проф. др Драган Урошевић

Проф. др Драган Урошевић

Математички Институт Сану

Драган Урошевић је рођен 22. новембра 1964. године у Косјерићу, Србија. Основну школу је завршио у Сечој Реци. Прва два разреда средње школе је завршио у Косјерићу, а трећи и четврти у Математичкој Гимназији у Београду. Дипломирао је на Природно-Математичком факултету у Београду, студијска група за математику, смер рачунарство и информатика. Последипломске студије је завршио на Математичком факултету. Магистарску тезу под насловом „Распоређивање задатака на вишепроцесорском систему модификацијом неких хеуристичких алгоритама“ је одбранио 20. октобра 1994 (ментор др Душан Тошић). Докторску тезу под насловом „Решавање проблема оптимизације на графовима Методом променљивих околина“ је одбранио 26. октобра 2004. године (коментори др Ненад Младеновић и др Душан Тошић).

Од 1988. до 1990. године је радио у Институту „Михајло Пупин“ у Лабораторији за Роботику  (учествовао у развоју роботских контролера, пре свега развој језика за роботске контролере). Школске 1990/91. године је радио у Математичкој гимназији где је предавао предмет „Основи информатике и рачунарства“. Од 1991. до 1993. године је радио као асистент на Математичком Факултету. У том периоду је држао вежбе из предмате „Увод у програмирање“ и „Основи рачунарских система“. Од 1993. ради у Математичком Институту САНУ. У марту 2005. године је изабран у звање научни сарадник у Математичком Институту САНУ. У децембру 2008. године је изабран у звање виши научни сарадник, а у фебруару 2014. године у звање научни саветник.

Поред тога изводи наставу на Рачунарском факултету. На истом факултету је изабран у звање ванредни професор за област Рачунарске науке.

Био је ментор при изради 15 дипломских радова и 3 мастер рада. Био је члан комисије за оцену и одбрану 6 докторских дисертација.

Учествовао је као заменик руководиоца на више пројеката које је финансирало Министаство просвете, науке и технолошког развоја:

  • Пројекат 1583 (Математичкио модели и методе оптимизације са применама, 2001-2005)
  • Пројекат 144007 (Математички модели и методе оптимизације, 2006-2010)
  • Пројекат 174010 (Математички модели и методе оптимизације великих система, 2011-).

Коаутор је у преко 50 научних радова (h индекс је 19 (Google Scholar), односно 15 (Scopus)).

Био је председник Организационог одбора Симпозијума о операционим истраживањима (SYM-OP-IS) 2009. (Ивањица) и 2015 (Сребрно језеро). Поред тога је члан Програмског одбора SYM-OP-IS (од 2010. године).

Био је председник Организационог одбора Друге међународне конференције посвећене Методи Променљивих околина (Херцег Нови, 2012. године).

Члан је Програмског одбора Међународне конференције посвећене Методи Променљивих Околина (Херцег Нови 2012, Ђерба, Тунис, 2014, Малага, Шпанија, 2016 и Бразил 2017).

Члан је редакције два часописа:

  • Yugoslav Journal of Operations Research (YUJOR)
  • Computer Science and Information Systems (ComSIS).

Поред тога је био рецензент за већи број радова у међународним часописима из области Операционих истраживања и комбинаторне оптимизације: Computers and Operations Research, European Journal of Operational Research,        Computers and Industrial Engineering.

Од 1991. године хонорарно сарађује у Математичкој Гимназији где изводи наставу из разних предмета (Програмирање и програмски језици, Рачунарство и Информатика, додатна настава из Програмирања, пре свега Дизајн и Анализа Алгоритама). Од 2005. године је председник Комисије за такмичења средњошколаца из информатике (организатори Друштво математичара Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја). У више наврата је био руководилац средњошколске екипе Србије на међународним такмичењима из информатике.