Др Велимир Марковић

Др Велимир Марковић

Др Велимир Марковић, ванредни професор на Катедри хирургија са анестезиологијом, специјалиста опште хирургије, рођен је у Београду 13.11.1959. од оца Александра, професора хирургије и  мајке Милице, магистра фармације. Србин, православне вере. Основну школу и гимназију завршио је у Београду а дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1985. године.

Као студент новембра 1983. године почео волонтерски рад на Другој хируршкој клиници УКЦ у Београду. После обавезног лекарског стажа од јуна 1986. године до новембра 1987. волонтирао као клинички лекар на Другој хируршкој клиници УКЦ у Београду. Ради стручног усавршавања из области колоректалне хирургије боравио у Ст. Маркс болници у Лондону 1995, потом на стручном усавршавању боравио у Мајнахјму и Лудвисхавену (Немачка) 2004. године, 2006. године био на усавршавању у Манчестеру (Енглеска) у Кристи болници као стипендиста ECCP (European Council of Coloproctology). Похађао је већи број курсева и стручних обука у земљи и иностранству. Магистарску тезу „Конструкција и функционални резултат илеалног резервоара у лечењу улцерозног колитиса“ одбранио је 1999. Докторску дисертацију „Значај колоничног Ј резервоара за побољшање функције пражњења и квалитета живота болесника оперисаних због карцинома ректума“ одбранио је 2008.

Аутор је уз др Зорана В. Кривокапића монографије „Стоме објављене 2007. године. Аутор је поглавља у уџбеницима: „Крварење из доњих партија дигестивног тракта“ у „Ургентна и ратна хирургија“, 1998, и „Хирургија за студенте медицине“ Медицински факултет, Универзитет у Београду, 2009. Аутор је многобројних оригиналних радова in extenso у часописима с JCR листе као и радова у часописима индексираним у Science Citation Index Expanded (SCIe) bez IF i u Medlineu.

Члан је организационог одбора научних скупова Друштва колопроктолога Југославије с Медицинском академијом СЛД: ИБД, Медифарм Београд (1999); Фекална инконтиненција, Медифарм Београд (2001); Опстипација, Медифарм Београд (2002); Консензус конференције: Дијагностика и лечење карцинома дебелог црева, Београд (2003). Work shop „Ласер у проктологији“. Нови Сад, 2017;  

У организацији стручних састанака учествује као организатор или члан организационог одбора: Тренинг за стома терапеуте, Копаоник (2003); Креирање и нега стоме, Копаоник (2004); Стоме индикације и нега, Копаоник (2005); Грешке у индикацијама, формирању и нези стома, Копаоник (2006); Лечење и нега компликованих пацијената са стомом, Копаоник (2007); Проблеми у извођењу и нези стоме, Копаоник (2008); Стоме у колоректалној хирургији – дилеме, Копаоник (2011); Ретки случајеви с деривационом стомом у колоректалној хирургији, Копаоник (2013); Консензус конференција: Дијагностика и лечење карцинома ректума, Ниш (2011); 4. колопроктолошки workshop,

Панчево (2011); Интернационални колоректани симпозијум, Ниш (2013); 5. колопроктолошки work shop, Панчево (2013); Интернационални симпозијум колопроктолога „Константинови дани“ Ниш (2015);

Као председник или члан организационих одбора заслужан је за организовање научних састанака и симпозијума и то: 18. конгрес хирурга Југославије, Београд (1994); Интернационални симпозијуми колопроктолога Југославије, Београд (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016); Девети Централно Европски конгрес колопротолога, Београд (2004);  Прва српска интернационална  конференције спортске медицине (2015).

Добитник је награде града Београда 2014. за уџбеник Хирургија“ уредника проф. др Живана Максимовића где је био сарадник у писању поглавља под називом: „Хирургија колона“; Награђен је наградом града Београда 2012. за монографију „Карцином ректума“ уредника проф. др Зорана Кривокапића где је аутор два поглавља „Реконструкције после ниских ресекција ректума“ и „Протективна стома код ниских ресекција ректума“; плакетом Српског лекарског друштва, децембар 2014. повељом „Др Драгиша Мишовић“ коју додељује подружница Српског лекарског друштва у Чачку за допронос и рад у медицини у чачанском крају.

Члан је Српског лекарског друштва (СЛД), Удржења хирурга Југославије, Хируршке секција СЛД-а. Један је од оснивача и члан Председништва Друштва колопроктолога Југославије 1998, члан Светског удружења универзитетских колоректалних хирурга 1998; Association of Mediterranean Society of Coloproctology 1999;  European Association of Coloproctology 2002; Central European Club of Coloproctology 2003;  ESCP 2006;  National representative for Serbia, EACP European Association of Coloproctology 2005;  National representative for Serbia, ESCP European Society of Coloproctology 2006; UO UHCIBS 2011 (Удружење за хроничне цревне инфламаторне болести Србије); Удружење хирурга Републике Српске 2010; члан-оснивач УАХС 2013

Учествовао је или био руководилац у више међународних и домаћих пројеката: од 1996 међународни пројекат о хемиотерапији карцинома колона – QUASAR, Оксфорд; од 2002  међународни пројекат о метастазама колоректалног карцинома у костној сржи – Норвешка; од 2003 међународни пројекат о хируршком лечењу пролапса ректума-Миннеаполис; од 2000. Пројекат о хируршком лечењу пролапса ректума ПРОСПЕР-Бирмингем; Пројекат Министарства за науку, технологију и развој – 2005, Пројекат Медицинског факултета у Београду –у току,  Пројекат Машинског факултета у Београду – у току, пројекат Министарства здравља Србије “Србија против рака” – у току. 

Као аутор и коаутор публиковао је око 150 стручно-научних радова (2 поглавља у уџбеницима, 8 поглавља у монографијама или књигама, 10 оригиналних радова in extenso, 2 рада у странин часописима  и 127 рада у домаћим часописима и зборницима).

По позиву, био је предавач на  више конгреса и састанака (Београд 2004; 2006, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018;  Наунас, Литванија 2008; Ниш 2009, 2015, 2016, 2017; Тузла 2013; Бирмингам 2015; Копаоник 2015, 2017;  Пожаревац 2016;  Милано 2016; Беч 2017; Панчево 2017)

Међу значајне публикације могу се убројати: З. Кривокапић, М. Поповић, В. Марковић: Крварење из доњних партија дигестивног тракта (504-510) у „Ургентна и ратна хирургија“. М. Драговић, Веларта, Београд, 1998; Кривокапић З, Марковић В. „Хирургија колона“: Хирургија за студенте медицине, Медицински факултет, Универзитет у Б еограду, Београд 2009 (225-238); Зоран В. Кривокапић, Велимир А. Марковић  »Стоме«   Психополис инситут д.о.о. Нови Сад, 2007