Проф. др Љубомир Јанковић

Проф. др Љубомир Јанковић

Проф. др Љубомир Јанковић је рођен у Београду где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Машиском Факултету Универзитета у Београду 1981. године на Одсеку за Термотехнику са оценом 10 на дипломском раду. Докторирао је на Универзитету у Бирмингему у Великој Британији 1988. године одбраном докторске тезе на тему Мерење, контрола и анализа соларне енергије у зградама. Теза претставља аналитичко и експериментало истраживање пасивно-активног соларног села од 90 кућа у Борнвилу. Детаљна мерења и мониторинг употребе сунчеве енергије, на основу сигнала из 250 мерних тачака, укључујући температуре ваздуха, зидова, временских услова и сунчевог зрачења, трајала су 4 године. Упоредо са мерењима су вршене и динамичке симулације рада система. Развијени су и експериментално испитани одговарајући управљачки алгоритми, као и нове методе за одређивање топлотних карактеристика зграда путем динамичког загревања. Рад је значајно допринео унапређењу знања у свету о динамици одговара зграде на сталне промене интензитета енергетског извора и могућности унапређења ефикасности активних соларних система.

Изабран је за асистента за научно истраживачки рад на Универзитету Града Бирмингема 1989. године и унапређен је у доцента 1990. године. Постао је ванредни професор 2011. године а редовни професор и шеф катедре за Пројектовање зграда нулa емисија 2013. године. У јануару 2018. године прешао је на Универзитет у Хартфордширу у Великој Британији на позицију редовног професора за научноистраживачки рад и шефа Катедре за напредно пројектовање зграда.

Проф. Др Љубомир М. Јанковић, дипл. инж., PhD, је професор напредног пројектовања зграда и оснивач Лабораторије за нулa емисије угљеника на Универзитету у Хартфордширу у Великој Британији. Оснивач је серије конференција о Зградама са нулa емисијама угљеника и Директор две иновативне фирме. Његова књига “Designing Zero Carbon Buildings Using Dynamic Simulation Methods” је прихваћена као главни уџбеник на неколико британских, америчких и европских универзитета, и као приручник у интернационалним инжењерским фирмама. ORCID: 0000-0002-6974-9701.

У наставној активности, основао је магистарски курс за Пројектовање и темељно реновирање зграда нулa емисије угљеника. Такође је основао курсеве под насловом Понашање комплексних система и Виртуална реалност на Универзитету у Бирмингему и Прихватање комплексности у науци и друштву на универзитетима у Ливерпулу и Салфорду у Великој Британији. Био је ментор у 5 докторских теза и ко-ментор у још 2, каи и ментор у преко 50 магистарских теза. Био је учесник комисија за одбрану докторских теза у Шпанији и Индији. Аутор је истакнуте монографије међународног значаја – једног од главних уџбеника у области, који је издавачка кућа Раутлиџ објавила у два издања 2012. и 2017. године.

У научноистраживачкој делатности ради у интердисциплинарној области напредног пројектовања зграда, у комбинацији инжењерских наука и наука комплексности, где мења постојеће и тражи нове начине решавања проблема. Основао је и води Лабораторију за нула емисије угљеника, где уједињава приступ наукe о комплексности са пројектовањем, да би тражио решења за најтеже отворене проблеме у изграђеној средини.

Део његовог рада је био базиран на истраживању зграда са нула емисијама угљеника у Бирмингему у Великој Британији. Зграда названа Birmingham Zero Carbon House је изграђена пре 175 година, и постигла је статус зграде са нула емисијама угљеника кроз темељно реновирање. Јанковићев истраживачки рад је показао најбољи начин за реновирање зграда које елиминишу рачуне за енергију и доприносе достизању значајних финансијских бенефиција.

Проф. Јанковић је радио на многобројним решењима за примену у индустријском развоју, на побољшавању топлотног комфора у зградама и на побољшавању тачности модела за симулацију зграда. Његов рад на моделирању зграда од грађевинског материјала базираног на конопљи и кречу на основу Фуријеових редова допринео је ширењу употребе тог материјала који има одличе особине за регулацију температуре и влажности ваздуха у зградама. На основу тог истраживачког рада, био је члан пројектантских тимова за зграде Британског музеја наука, и фармацеутске фирме Глаксо-Смит-Клајн, које су обадве саграђене од овог материјала у Великој Британији.

Он је био аутор или коаутор и главни истраживач или ко-истраживач у научноистраживачким пројектима финансираним од стране EPSRC, EU, EUREKA, ARTEMIS, KTP и Innovate UK у вредности од преко десет милиона фунти. Радио је као рецензент радова за Европске пројекте у FP4, FP5, и FP6 у року од 10 година. Такође је рецензент радова за Британску научну организацију EPSRC – Engineering and Physical Sciences Research Council и био је члан њихове комисије за сарадњу са Кином у области “Low Carbon Cities Research”.

Рецензент је радова за часописе Sustainability (ISSN 2071-1050), Energies (ISSN 1996-1073), ICE Engineering Sustainability (ISSN 1478-4629) и дугогодишњи је члан научне комисије серије конференција USAR – “Urban Sustainability and Resilience” на Универзитетском Колеџу у Лондону, и рецензент радова за конференције Architecture and Civil Engineering и IBPSA. Такође је био један од уредника часописа Sun at Work in Europe. Објавио је 2 истакнуте монографије међународног значаја, 3 монографске студије, 6 поглавља у књигама истакнутог међународног значаја, 10 радова у врхунским међународним часописима, 2 рада у истакнутим међународним часописима и 6 радова у другим међународним часописима. Такође је објавио 3 рада у водећем часопису националног значаја, 59 саопштења са међународних скупова, и два призната патента. Његов рад је цитиран 148 пута – евиденција: SCOPUS, Google Scholar, Research-Gate.