Састанак Председништва НДС

Састанак Председништва НДС

Дана 10 априла 2019. године одржан је састанак Председништва НДС, на коме су, после плодне и дуге дискусије, донете следеће одлуке:

– досадашњи Генерални секретар НДС, др Жељко Чупић, преузима место секретара ОПМН.
– досадашњи заменик секретара одељења, Проф. др Јасмина Димитрић-Марковић, остаје на месту заменика секретара ОПМН.
– досадашњи члан Председништва из ОПМН, Проф. др Јарослав Лабат, остаје у саставу Председништва.

– досадашњи секретар ОТН, Проф. др Владимир Стевановић, преузима функцију Генералног секретара НДС.
– досадашњи заменик секретара одељења, Проф. др Весна Мишковић-Станковић, заузима место секретара ОТН.
– ОТН, уз првенствену помоћ новог секретара, ће изабрати новог заменика секретара ОТН
– досадашњи члан Председништва из ОТН, Проф. др Бранислав Ђорђевић, остаје у саставу Председништва.

– У ОМБН нема промена и сви чланови Председништва остају на својим функцијама.
– У ОДН нема промена и сви чланови Председништва остају на својим функцијама.