Избори за нове чланове Научног друштва Србије, за 2018. годину

Избори за нове чланове Научног друштва Србије, за 2018. годину

Право Избора за члана Начног друштва Србије (НДС) има сваки наставник у звању ванредног или редовног професора одговарајућих факултета, свих Универзитета у Србији, као и виши научни сарадник, односно научни саветник, Института или научне институције у Србији, у складу са Статутом НДС-а.

Кандидати за избор прилажу своју биографију, адресу, број моб. тел., е-mail, списак публикација, индекс цитираности, награде, признања и учешће на домаћим и међународим научним пројектима на mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com или на mail: jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs

Кандидати конкуришу за пријем у једно од 4 Одељења НДС-а, зависно од своје научне делатности (Одељење природно-матаматичких наука – ОПМН), Одељење техничких наука (ОТН), Одељење медицинско-биолошких наука (ОМБН) и Одељење друштвених наука (ОДН). Председништво НДС задржава право да усмери пријаву на одговарајуће Одељење.

Број кандидата који ће бити примљени у поједина Одељења је предходно дефинисан одлуком Председништва НДС-а.

Поред наведеног, кандидати за избор у НДС морају имати и писмену подршку бар 2 члана НДС-а, по могућности из Одељења за које конкуришу.

Поменута 2 члана НДС-а (Референти) достављају Реферат о кандидату ( на 2 странице), у најкраћем периоду (такође на mail : naucno.drustvo.srbije@gmail.com)

Добијена документације ће бити достављена секретарима одгварајићих Одељења. Они ће припремити материјале и заказати састанак Одељења. Конкурс за пријем нових чланова је продужен до 1. јуна, 2018. године.

Након гласања на сваком Одељењу посебно, а према утрђеној квоти за пријем, секретари Одељења подносе писани извештај Председништву НДС-а, са листом предложених кандидата за избор у одговарајуће Одељење.

Након усвајања 4 листе предложених кандидата, Председништво НДС-а заказује Изборну Скупштину НДС-а ( планирана за јесен 2018.године), на којој ће тајним гласањем свих присутних чланова НДС-а, као и гласова добијених електронским путем, бити утврђена коначна листа новопримљених чланова НДС-а.

У овом изборном поступку биће изабрано 6 нових чланова за ОПМН, 4 нова члана за ОТН, 4 нова члана за ОМБН и 7 нових чланова за ОДН.

Коначни резултати одржаних избора нових чланова у НДС, за 2018. годину, биће окачени на саијту НДС-а 3 дана након Изборне Скупштине, а биће и изабрани кандидати информисани путем меијла.

Уручење Повеља о пријему ће бити накнадно одређено.


 
 
 
 

Проф. др Јован Лоле Васиљевић

Председник Научног друштва Србије