Активности друштва

Рад Научног друштва од оснивања до 1969. године приказан је у књизи „Научно друштво Србије – 20 година рада, Београд, 1991“, а овде је описана делатност Друштва у периоду 1990-1999. После изузетно успешних резултата током двадесет година свог рада, Научно друштво Србије (НДС) је почетком деведесетих година значајно смањило све своје активности. Дошло је до дужег застоја у организовању научних и стручних предавања, прекинуто је издавање часописа, низ година није одржан ниједан симпозијум нити научни скуп. Чланови НДС-а се нису обесхрабрили и у изузетно тешким условима. У скоро потпуној изолацији земље и прекиду научних и стручних комуникација са другим земљама, тражили су путеве за поновно оживљавање рада Друштва. Тако је средином 1994. године, на иницијативу групе најактивнијих чланова, дошло до заказивања Пленума и избора нових органа Друштва, Председника, Председништва и Секретара Одељења. Овим чином НДС је поново почело да ради, са великим амбицијама и богатим програмима и плановима.

Даље

Избори за чланове Научног друштва Србије

Поштоване колеге, чланови Начног друштва Србије
У фебруару месецу ове године, послао сам вам писмо са информацијама о изборима у нашем Друштву предвиђеним за децембар месец 2018. године.

 

Као што вам је познато, право Избора за члана Начног друштва Србије (НДС) има сваки наставник у звању ванредног или редовног професора одговарајућих факултета, свих Универзитета у Србији, као и виши научни сарадник, односно научни саветник, Института или научне институције у Србији, као и држављанин Р. Србије које се тренутно у истим звањима налази у иностранству. Од 2002. године Стаутом НДС уведена је могућност избора и иностраних чланова НДС-а (страних држављана), по истим критеријумима и начином као и за избор наших чланова.
Из добијених материјала видећете да смо предложили за избор изузетне кандидате, сјајне стручњаке и научнике из бројних области, афирмисане у земљи и иностранству, сврстане у наша 4 Одељења. Укупно вам предлажемо за избор 22 кандидата (од којих 2 као иностране чланове).
Поред наведених најважнијих биографских и библиографских података, кандидати имају и писмену подршку бар 2 члана НДС-а, по могућности из Одељења за које конкуришу. Након усвајања листе предложених кандидата по Одељењима, Председништво НДС-а је саставило листу кандидата за избор (гласачки листић !), а након добијања резултата, заказаће Скупштину НДС-а, планирану за петак, 21.12. 2018. године ( следи накнадно обавештење).


Модернизација, брз темпо живљења, и доста других разлога, приморало нас је да ово буде прва изборна Скупштина које ће се одвијати искључиво електронским путем. Зато вас молим да у повратном mail-у, на моју адресу, најкасније до среде, 5.12. 2018. означите за које кандидате гласате ( маркирањем на гласачком листићу). Председништво НДС-а је одредило комисују за пребројавање гласова, када ће бити утврђена коначна листа новопримљених чланова НДС-а.
Надам се да ће сви предложени сјајни кандидати бити изабрани, а сви изабрани ће лично бити обавештени о термину Изборне Скупштине, када ће им бити уручене Повеље НДС-а.
У овом изборном поступку гласа се за 7 (+1 инострани) нових чланова за ОПМН, 4 нова члана за ОТН, 4 (+1 инострани) нова члана за ОМБН и 5 нових чланова за ОДН.
Коначни резултати одржаних електронских избора нових чланова у НДС, биће постављени на сајту НДС-а, 2 дана након пребројавања гласова од стране комисије, док ће путем mail-а бити обавештени и сви чланови који су гласали.

 

На следећем линку можете погледати реферате кандидата

 

У жељи за успешним електронским изборима, Поштоване колеге, чланови НДС-а, Примите моје срдачне поздраве,

Проф. др Јован Лоле Васиљевић
Председник Научног друштва Србије

Избор, права и дужности чланова Друштва

Чланови Друштва могу бити домаћи и страни држављани који су остварили значајна достигнућа у развоју науке или примени научних сазнања. Члан Друштва се постаје избором на Пленуму Друштва, након спроведеног поступка кандидовања и вредновања предложених кандидата. Предлог за избор се подноси у писменом облику од стране или Одељења Друштва (2 члана Друштва) или научне и стручне институције. У предлогу се налазе сви релевантни подаци из којих се може оценити подобност кандидата за избор. На основу писаног реферата од стране два члана Друштва, у коме се уз биографске и библиографске податке, дају сви подаци о научном доприносу којим је кандидат "утицао на развој теорије, односно праксе у својој научној области", на Пленуму Друштва се врши избор. Избор се обавља тајним гласањем а изабран је онај кандидат који је добио преко две трећине гласова присутних чланова Друштва на Пленуму.

Даље