Активности друштва

Рад Научног друштва од оснивања до 1969. године приказан је у књизи „Научно друштво Србије – 20 година рада, Београд, 1991“, а овде је описана делатност Друштва у периоду 1990-1999. После изузетно успешних резултата током двадесет година свог рада, Научно друштво Србије (НДС) је почетком деведесетих година значајно смањило све своје активности. Дошло је до дужег застоја у организовању научних и стручних предавања, прекинуто је издавање часописа, низ година није одржан ниједан симпозијум нити научни скуп. Чланови НДС-а се нису обесхрабрили и у изузетно тешким условима. У скоро потпуној изолацији земље и прекиду научних и стручних комуникација са другим земљама, тражили су путеве за поновно оживљавање рада Друштва. Тако је средином 1994. године, на иницијативу групе најактивнијих чланова, дошло до заказивања Пленума и избора нових органа Друштва, Председника, Председништва и Секретара Одељења. Овим чином НДС је поново почело да ради, са великим амбицијама и богатим програмима и плановима.

Даље

Електронска изборна скупштина Научног друштва Србије

Поштовани,

Имамо посебно задовољство да Вас обавестимо да ће се у току децембра 2021. године тачније од 14. - 17. 12. одржати електронска Скупштина Научног друштва Србије и Избор нових чланова Друштва. Усвајање гласања за нове чланове НДС, које је првобитно успешно извршено у свим Одељењима, усвојено је и на Председништву НДС.


Можете гласати на маил адресу НДС (naucno.drustvo.srbije@gmail.com), било ког од тих дана, а комисија (Васиљевић, Стевановић, Чупић) ће пребројати гласове за све предложене кандидате а секретари Одељења ће послати сваком изабраном кандидату у свом Одељењу маил о избору у НДС. Уручење Повеља ће се обавити на пролеће, када време и цовид то буду дозволили.


Наиме, као што Вам је познато, основни циљеви Научног друштва Србије су подстицање слободе научног стваралаштва, ширење и популаризација научних знања, учествовање у планирању и реализацији научно-стручног развоја у областима свог деловања, односно у оквиру своја четири Одељења, у подручјима природно-математичких, техничких, медицинско-биолошких и друштвених наука.


За остварење оваквих значајних и племенитих циљева, Друштву је потребна Ваша подршка, те се надамо да ће Ваше учествовање на електронској Скупштини дати свој допринос развоју НДС.


Одељење Природно-математичких Наука : (ОПМН)
1. Giuseppe Rega, професор емеритус, Universita' di Roma La Sapienza, Roma, Italy
2. Walter Lacarbonara, редовни професор, Universita' di Roma La Sapienza, Roma, Ital
3. Др Споменко Михајловић, научни саветник, Центар за геомагнетизам и аерономију „Милутин Миланкпвић“, Реп.геодетски завод
4. Др Taтjaнa Дaвидoвић, научни саветник, Maтeмaтички инст. СAНУ


Одељење Техничких Наука : (ОТН)
1. др Јелена Бајат, редовни професор Технолпшко-Металуршког факултета Универзитета у Београду
2. др Мирјана Кијевчанин, редовни професор Технолошко-Металуршког факултета Универзитета у Београду


Одељење Медицинско-биолошких Наука : (ОМБН)
1. Др Александар Карамарковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
2. Др Владан Живаљевић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
3. Др Весна Стојанов, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
4. Др Оливера Станојловић, редовни професор Медицинскпг факултета Универзитета у Бепграду


Одељење Друштвених Наука : (ОДН)
1. Dr Antonio Benacchio, редовни професор Правног факултета Универзитета у Тренту, Италија
2. Др Ђорђе Игоатовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бепграду;
3. Др Милош Живковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бепграду;
4. Др Владан Петров, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда Србије;
5. Др Драгољуб Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета Унион у Бепграду;
6. Др Драгор Хибер, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду;
7. Др Гојко Рикаловић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду.


Гласање је тајно, индивидуално и обавезујуће за све чланове по Одељењима који су добили Обавештење и Гласачки листић, преко својих Секретара Одељења, на mail адресу: naucno.drustvo.srbije@gmail.com


Гласање се врши стављањем знака + испред имена кандидата, после редног броја. Комисија ће пребројати ваше гласове и преко Секретара Одељења вам доставити резултате гласања.


Желим Вам свима успешан избор нових чланова НДС, а уједно како је време већ одмакло, желим Вам свима све најбоље у Новој Години и Срећне Божићне празнике.

Срдачан поздрав,

Проф. др Јован Лоле Васиљевић

Председник Научног друштва Србије

Избор, права и дужности чланова Друштва

Чланови Друштва могу бити домаћи и страни држављани који су остварили значајна достигнућа у развоју науке или примени научних сазнања. Члан Друштва се постаје избором на Пленуму Друштва, након спроведеног поступка кандидовања и вредновања предложених кандидата. Предлог за избор се подноси у писменом облику од стране или Одељења Друштва (2 члана Друштва) или научне и стручне институције. У предлогу се налазе сви релевантни подаци из којих се може оценити подобност кандидата за избор. На основу писаног реферата од стране два члана Друштва, у коме се уз биографске и библиографске податке, дају сви подаци о научном доприносу којим је кандидат "утицао на развој теорије, односно праксе у својој научној области", на Пленуму Друштва се врши избор. Избор се обавља тајним гласањем а изабран је онај кандидат који је добио преко две трећине гласова присутних чланова Друштва на Пленуму.

Даље