Aktivnosti društva

Rad Naučnog društva od osnivanja do 1969. godine prikazan je u knjizi „Naučno društvo Srbije – 20 godina rada, Beograd, 1991“, a ovde je opisana delatnost Društva u periodu 1990-1999. Posle izuzetno uspešnih rezultata tokom dvadeset godina svog rada, Naučno društvo Srbije (NDS) je početkom devedesetih godina značajno smanjilo sve svoje aktivnosti. Došlo je do dužeg zastoja u organizovanju naučnih i stručnih predavanja, prekinuto je izdavanje časopisa, niz godina nije održan nijedan simpozijum niti naučni skup. Članovi NDS-a se nisu obeshrabrili i u izuzetno teškim uslovima. U skoro potpunoj izolaciji zemlje i prekidu naučnih i stručnih komunikacija sa drugim zemljama, tražili su puteve za ponovno oživljavanje rada Društva. Tako je sredinom 1994. godine, na inicijativu grupe najaktivnijih članova, došlo do zakazivanja Plenuma i izbora novih organa Društva, Predsednika, Predsedništva i Sekretara Odeljenja. Ovim činom NDS je ponovo počelo da radi, sa velikim ambicijama i bogatim programima i planovima.

Dalje
Naučno društvo Srbije

Tehničke nauke: Savremena istraživanja i primene

Inauguraciona predavanja članova Naučnog društva Srbije


Zadužbina Ilije M. Kolarca

Mala sala Kolarčeve zadužbine - Ulaz slobodan

Izbor, prava i dužnosti članova Društva

Članovi Društva mogu biti domaći i strani državljani koji su ostvarili značajna dostignuća u razvoju nauke ili primeni naučnih saznanja. Član Društva se postaje izborom na Plenumu Društva, nakon sprovedenog postupka kandidovanja i vrednovanja predloženih kandidata. Predlog za izbor se podnosi u pismenom obliku od strane ili Odeljenja Društva (2 člana Društva) ili naučne i stručne institucije. U predlogu se nalaze svi relevantni podaci iz kojih se može oceniti podobnost kandidata za izbor. Na osnovu pisanog referata od strane dva člana Društva, u kome se uz biografske i bibliografske podatke, daju svi podaci o naučnom doprinosu kojim je kandidat "uticao na razvoj teorije, odnosno prakse u svojoj naučnoj oblasti", na Plenumu Društva se vrši izbor. Izbor se obavlja tajnim glasanjem a izabran je onaj kandidat koji je dobio preko dve trećine glasova prisutnih članova Društva na Plenumu.

Dalje