Aktivnosti društva

Rad Naučnog društva od osnivanja do 1969. godine prikazan je u knjizi „Naučno društvo Srbije – 20 godina rada, Beograd, 1991“, a ovde je opisana delatnost Društva u periodu 1990-1999. Posle izuzetno uspešnih rezultata tokom dvadeset godina svog rada, Naučno društvo Srbije (NDS) je početkom devedesetih godina značajno smanjilo sve svoje aktivnosti. Došlo je do dužeg zastoja u organizovanju naučnih i stručnih predavanja, prekinuto je izdavanje časopisa, niz godina nije održan nijedan simpozijum niti naučni skup. Članovi NDS-a se nisu obeshrabrili i u izuzetno teškim uslovima. U skoro potpunoj izolaciji zemlje i prekidu naučnih i stručnih komunikacija sa drugim zemljama, tražili su puteve za ponovno oživljavanje rada Društva. Tako je sredinom 1994. godine, na inicijativu grupe najaktivnijih članova, došlo do zakazivanja Plenuma i izbora novih organa Društva, Predsednika, Predsedništva i Sekretara Odeljenja. Ovim činom NDS je ponovo počelo da radi, sa velikim ambicijama i bogatim programima i planovima.

Dalje

Elektronska izborna skupština Naučnog društva Srbije

Poštovani,

Imamo posebno zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se u toku decembra 2021. godine tačnije od 14. - 17. 12. održati elektronska Skupština Naučnog društva Srbije i Izbor novih članova Društva. Usvajanje glasanja za nove članove NDS, koje je prvobitno uspešno izvršeno u svim Odeljenjima, usvojeno je i na Predsedništvu NDS.


Možete glasati na mail adresu NDS (naucno.drustvo.srbije@gmail.com), bilo kog od tih dana, a komisija (Vasiljević, Stevanović, Čupić) će prebrojati glasove za sve predložene kandidate a sekretari Odeljenja će poslati svakom izabranom kandidatu u svom Odeljenju mail o izboru u NDS. Uručenje Povelja će se obaviti na proleće, kada vreme i covid to budu dozvolili.


Naime, kao što Vam je poznato, osnovni ciljevi Naučnog društva Srbije su podsticanje slobode naučnog stvaralaštva, širenje i popularizacija naučnih znanja, učestvovanje u planiranju i realizaciji naučno-stručnog razvoja u oblastima svog delovanja, odnosno u okviru svoja četiri Odeljenja, u područjima prirodno-matematičkih, tehničkih, medicinsko-bioloških i društvenih nauka.


Za ostvarenje ovakvih značajnih i plemenitih ciljeva, Društvu je potrebna Vaša podrška, te se nadamo da će Vaše učestvovanje na elektronskoj Skupštini dati svoj doprinos razvoju NDS.


Odeljenje Prirodno-matematičkih Nauka : (OPMN)
1. Giuseppe Rega, profesor emeritus, Universita' di Roma La Sapienza, Roma, Italy
2. Walter Lacarbonara, redovni profesor, Universita' di Roma La Sapienza, Roma, Ital
3. Dr Spomenko Mihajlović, naučni savetnik, Centar za geomagnetizam i aeronomiju „Milutin Milankpvić“, Rep.geodetski zavod
4. Dr Tatjana Davidović, naučni savetnik, Matematički inst. SANU


Odeljenje Tehničkih Nauka : (OTN)
1. dr Jelena Bajat, redovni profesor Tehnolpško-Metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2. dr Mirjana Kijevčanin, redovni profesor Tehnološko-Metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Odeljenje Medicinsko-bioloških Nauka : (OMBN)
1. Dr Aleksandar Karamarković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2. Dr Vladan Živaljević, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
3. Dr Vesna Stojanov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
4. Dr Olivera Stanojlović, redovni profesor Medicinskpg fakulteta Univerziteta u Bepgradu


Odeljenje Društvenih Nauka : (ODN)
1. Dr Antonio Benacchio, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Trentu, Italija
2. Dr Đorđe Igoatović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Bepgradu;
3. Dr Miloš Živković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Bepgradu;
4. Dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Srbije;
5. Dr Dragoljub Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Bepgradu;
6. Dr Dragor Hiber, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
7. Dr Gojko Rikalović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Glasanje je tajno, individualno i obavezujuće za sve članove po Odeljenjima koji su dobili Obaveštenje i Glasački listić, preko svojih Sekretara Odeljenja, na mail adresu: naucno.drustvo.srbije@gmail.com


Glasanje se vrši stavljanjem znaka + ispred imena kandidata, posle rednog broja. Komisija će prebrojati vaše glasove i preko Sekretara Odeljenja vam dostaviti rezultate glasanja.


Želim Vam svima uspešan izbor novih članova NDS, a ujedno kako je vreme već odmaklo, želim Vam svima sve najbolje u Novoj Godini i Srećne Božićne praznike.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Jovan Lole Vasiljević

Predsednik Naučnog društva Srbije

Izbor, prava i dužnosti članova Društva

Članovi Društva mogu biti domaći i strani državljani koji su ostvarili značajna dostignuća u razvoju nauke ili primeni naučnih saznanja. Član Društva se postaje izborom na Plenumu Društva, nakon sprovedenog postupka kandidovanja i vrednovanja predloženih kandidata. Predlog za izbor se podnosi u pismenom obliku od strane ili Odeljenja Društva (2 člana Društva) ili naučne i stručne institucije. U predlogu se nalaze svi relevantni podaci iz kojih se može oceniti podobnost kandidata za izbor. Na osnovu pisanog referata od strane dva člana Društva, u kome se uz biografske i bibliografske podatke, daju svi podaci o naučnom doprinosu kojim je kandidat "uticao na razvoj teorije, odnosno prakse u svojoj naučnoj oblasti", na Plenumu Društva se vrši izbor. Izbor se obavlja tajnim glasanjem a izabran je onaj kandidat koji je dobio preko dve trećine glasova prisutnih članova Društva na Plenumu.

Dalje