Председништво НДС-а

ПРЕДСЕДНИШТВО НДС-а
од 10. 04. 2019. године

1. Председник: Јован Лоле Васиљевић, Светозара Марковића 81а,
kућа: 361. 87. 86; mob. 063 / 254.377; е-mail: jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs ; lole0804@gmail.com

2. Подпредседник, ОПМН, Јарослав Лабат, Мије Ковачевића 9,
тел. 2763 870, е-mail : j.labat@ sezampro.rs ; jaroslav.m.labat@gmail.com

3. Секретар ОПМН: Жељко Чупић, Његошева 12, Београд,
Tel: 011/263.0213. Mob.: 064/ 300.0723 ; e-mail: zcupic@msn.com

4. Подпредседник, ОТН, Бранислав Ђорђевић, Грађевински факултет, Деспота Оливера 2/41, 11000 Београд,
Тел: 8525.180; 2418.927; 3218.559; 063/379.681, e-mail: branko@grf.bg.ac.rs

5. Секретар ОТН: Весна Мишковић-Станковић, Технолошко-металуршки факултет Београд, Карнегијева 4, 11120 Београд,
Тел: 011. 3303. 686; 064/1179 155; e-mail: vesna@tmf.bg.ac.rs

6. Подпредседник, ОМБН, Атанасије Марковић, Бул. Д. Стефана 126/III-14,
Tel: 329 4234; mob. : 063/287 803, е-mail: tasam@eunet.rs

7. Секретар, ОМБН: Душан Велимировић,
Тел: 011/489 6836; 011/361.5795; mob. 063/228.078, e-mail: prof.velimirovic@gmail.com

8. Подпредседник, ОДН, Љубиша Адамовић, Цара Николаја II, бр. 61а,
тел: 011/2439 208; e-mail: ladamovich@fsu.edu

9. Секретар, ОДН: Миодраг Орлић, Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар Краља Александра 67, 11000 – Београд,
моб: 064/ 31.72.754; e-mail: upj@eunet.rs

10. Генерални секретар: Владимир Стевановић, Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, 11120 – Београд,
Тел: 3370.561; 064/1945.965; e-mail: vstevanovic@mas.bg.ac.rs