Одељење медицинско-биолошких наука

 • Проф. др Васо Антуновић

  Медицински факултет
  Проф. др Васо Антуновић

  Проф. др Васо Антуновић рођен је 1949. године у Срнетици, општина Дрвар, од оца Душана и мајке Ненадовић Маргите. Основну школу и гимназију завршио је у Сарајеву. На Медицинском факултету у Београду дипломирао је фебруара 1973. са просечном оценом 9,04.
  Од 1974. године ради у Институту за неурохирургију КЦС, где је са одличним успехом положио специјалистички испит из неурохирургије 1980. године. Магистарски рад одбранио је 1978., а докторску дисертацију 1987. године. За асистента приправника изабран је 1979. године, у звање асистента унапређен је 1982., (више…)

 • Проф. др Слободан А. Апостолски

  Медицински факултет
  Проф. др Слободан А. Апостолски

  Проф. др Слободан А. Апостолски, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођен је у Београду 1950. године, од оца Апостола и мајке Сандре Петровске. Гимназију је завршио 1969. године, а Медицински факултет у Београду 1974. године као студент генерације. Одмах се укључује у истраживачки рад у области имунологије на Институту за експерименталну медицину ВМА, али се убрзо потом, 1976. године запошљава као лекар на специјализацији Неуропсихијатријске клинике Медицинског факултета у Београду, данас Института за неурологију Клиничког центра Србије. (више…)

 • Проф. др Татјана Атанасијевић

  Медицински факултет

  Проф. др Татјана Атанасијевић (редовни професорна предмету Судска медицина, Медицински факултет, Унивезитет у Београду)
  Адреса установе:Институт за судску медицину, Делиградска 31а; Београд

  ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
  Име, средње име и презиме: Татјана (Чедомир) Атанасијевић (више…)

 • Проф. др Јован Д. Васиљевић

  Медицински факултет
  Проф. др Јован Д. Васиљевић

  Проф. др Јован Д. Васиљевић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, рођен је 1951. године у Београду од оца Драгољуба, професора хирургије и мајке Браниславе Бошковић, инжењера технологије. Србин, православне вере. Основну школу и гимназију завршио је у Београду, а дипломирао је на Медицинском факултету 1975. године са просечном оценом 9,73. Награђиван је наградама Универзитета и Медицинског факултета у Београду.
  Од 1976. ради на Институту за патологију Медицинског факултета у Београду као асистент приправник. (више…)

 • Проф. др Душан Б. Велимировић

  Медицински факултет
  Проф. др Душан Б. Велимировић

  Проф. др Душан Б. Велимировић рођен је 1947. године у Београду (отац Бранко, мајка Милица, рођена Стефановић). Средњу школу је завршио у Београду (Прва Београдска гимназија) 1966. године, a дипломирао 1972. године на Медицинском факултету у Београду. Специјалистички стаж из опште хирургије је обавио на II Хируршкој клиници Медицинског факултета у Београду од 1974-1980, где је положио специјалистички испит 1980. године. Запослен је на Институту за Кардиоваскуларне болести Клиничког Центра Србије (више…)

 • Проф. др Мирослав Ђорђевић

  Медицински факултет, Универзитет у Београду

  Датум рођења: 10.2.1965. у Крушевцу

  Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1991. год. Запослен је на Универзитетској дечјој клиници у Београду од 1994. год. Специјализацију дечје хирургије завршио је јула 1998. год., ужу специјализацију дечје урологије априла 2002, а специјализацију урологије маја 2002.
  Докторску дисертацију из области урологије под називом „Нови приступ за хируршко лечење Пејронијеве болести“ (више…)

 • Проф. др Предраг Б. Ђорђевић

  Медицински факултет
  Проф. др Предраг Б. Ђорђевић

  Проф. др Предраг Б. Ђорђевић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, интерниста, ендокринолог, дијабетолог. Рођен је у Крушевцу 1940. године од оца Бранка, адвоката, и мајке Лепосаве Рајић. Основну школу и Гимназију завршио у Крушевцу. Магистрирао 1971. са темом: „Утицај фенергана на анафилактичку реакцију миокарда сенсибилисаних замораца“. Специјалиста Интерне медицине од 1972. године, а докторску дисертацију, под називом „Антигеничност најчешће примењиваних препарата инсулина“, је одбранио 1976. године. (више…)

 • Проф. др Драгослав С. Ђукановић

  Стоматолошки факултет
  Проф. др Драгослав С. Ђукановић

  Проф. др Драгослав С. Ђукановић, редовни професор Стоматолошког факултета у Београду на предмету Пародонтологија и орална медицина, доктор стоматолошких наука. Рођен је у Београду 1935. године од оца Светислава и мајке Јеленке Вуков. На Стоматолошки факултет у Београду уписао се 1954. године, а дипломирао је међу првима у својој генерацији са просечном оценом 9,66. Своју магистарску тезу: „Процена хируршког лечења пародонтопатије“ одбранио је 1968. године, као прву одбрањену магистарску тезу из стоматологије у Југославији. (више…)

 • Проф. др Нина Јапунџић-Жигон

  Професор медицинског факултета, Унивезитета у Београду

  Датум рођења: 3.1.1963. у Београду
  Звање: Редовни професор
  Адреса: Лабораторија за кардиоваскуларну фармакологију, Институт за фармакологију, Медицински факултет у Београду, Др Суботића 1, 11000 Београд, Тел: 381 11 2685 997
  www.cardiovascularpharmacology.com

  ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
  1969 – 1981.        Основно и средње школовање у Београду и Монтреалу (Канада),
  1986.            Основне студије, Медицински факултет у Београду, средња оцена (10), (више…)

 • Проф. др Владан Живаљевић

  Мединциски факултет у Београду

  Владан Живаљевић је рођен 1967. године у Чачку. На Медицинском факултету у Београду је дипломирао 1993. године са просечном оценом 9,55.
  Од 1995. године ради у Центру за ендокрину хирургију, Клиничког центра Србије у Београду. Сада се налази на месту начелника Центра.
  Специјалистички испит из опште хирургије је положио 2000. Године са одличном оценом. Субспецијалистички испит из ендоцрине хирургије је положио 2019. Године на Медицинском факултету (више…)

 • Проф. др Катарина Ж. Исаковић

  Фармацеутски факултет
  Проф. др Катарина Ж. Исаковић

  Проф. др Катарина Ж. Исаковић, редовни професор Фармацеутског факултета у Београду у пензији, рођена је у Лалићу (Војводина) 1926. године од оца Живојина Милина и мајке Зорке Ковачић. Гимназију је учила у Сомбору, Новом Саду и Бечеју, матурирала 1947. Исте године уписала се на Медицински факултет у Београду на коме је дипломирала 1953. У току студија, као одличан студент награђивана је три пута. Одбранила је 1962. докторску дисертацију „Улога Фабрициусове кесе у стварању антитела у пилића„, из области имунологије. (више…)

 • Проф. др Александар Карамарковић

  Мединциски факултет у Београду

  Александар (Радослав) Карамарковић рођен је 1964. у Новом Пазару.Основну школу “Светозар Марковић” заврсшио је у у Београду, а средњу у Петој Београдској гимназија 1982. са одличним успехом (добитник Аласове Дипломе).
  На Медицинском факултету у Београду, дипломирао је 1987. са просечном оценом 9,93. На истом факултету магистрирао је 1992. (ужа научна област:хируршка анатомија) а докторирао 2001. године (више…)

 • Др Милица Лазовић

  Медицински факултет

  Др Милица Лазовић, ванредни професор Медицинског факултета у Београду, рођена је у Прокупљу. Основну школу и гимназију завршила је у Нишу, а дипломирала је на Медицинском факултету у Нишу 1980. године са просечном оценом 9,60. Награђивана је наградама Универзитета у Нишу.

  Од 1985. до 2009 године била је запослена у Клиничком Центру у Нишу, а од 2009. године на Институту за Рехабилитацију у Београду. Године 1984. одбранила је магистарски рад, Спец. испит положила је 1985. (више…)

 • Проф. др Владимир С. Костић

  Медицински факултет
  Проф. др Владимир С. Костић

  Проф. др Владимир С. Костић је рођен 1953. године у Београду, од оца Светислава и мајке Слободе Нестор. У истом граду завршава основно и средње образовање, а 1978. године завршава Медицински факултет (МФ) Универзитета у Београду. У Институту за неурологију Клиничког центра Србије се запошљава 1980. године. Специјалиста неуропсихијатрије постаје 1985. године, а од 1987. године је начелник Одељења за дегенеративне болести ЦНС-а и од 2001. директор Института. Редовни је професор Неурологије на МФ у Београду, а од 2002. до 2004. године и његов декан. (више…)

 • Проф. др Нада Т. Мајкић-Singh

  Фармацеутски факултет
  Проф. др Нада Т. Мајкић-Singh

  Проф. др Нада Т. Мајкић-Singh, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, рођена је 1947. године у Мајкић Јапри, од оца Триве и мајке Маре Тополић. Дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду 1969. године, магистрирала 1972. и докторирала 1974. године са темом “Постављање кинетичке методе за одређивање аеробних трансхидрогеназа уз ABTS“.  На Фармацеутском факултету у Београду ради од 1971. године као асистент за предмет медицинска биохемија. Бирана је у звање доцента (1978.) и ванредног професора (1984.), (више…)

 • Др Велимир Марковић

  Др Велимир Марковић, ванредни професор на Катедри хирургија са анестезиологијом, специјалиста опште хирургије, рођен је у Београду 13.11.1959. од оца Александра, професора хирургије и  мајке Милице, магистра фармације. Србин, православне вере. Основну школу и гимназију завршио је у Београду а дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1985. године. (више…)

 • Проф. др Војислав М. Лековић

  Стоматолошки факултет
  Проф. др Војислав М. Лековић

  Проф. др Војислав М. Лековић, редовни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, рођен је 1949. године у Подгорици. Дипломирао је на Стоматолошком факултету 1974.године. Од 1976. ради на Клиници за пародонтологију и оралну медицину Стоматолошког факултета у Београду. Магистарску тезу одбранио је 1979.године, а докторирао је 1981.године. У својој каријери обављао је низ одговорних функција на Стоматолошком факултету. Сада је на функцији декана Стоматолошког факултета,у другом мандату. Професор је по позиву на Калифорнијском Универзитету (више…)

 • Проф. др Михајло М. Митровић

  Медицински факултет
  Проф. др Михајло М. Митровић

  Проф. др Михајло М. Митровић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, хирург, рођен је 1938. године у Београду од оца Митра, професора хирургије и мајке Данице Димитријевић. Православне је вероисповести. Ожењен је и има двоје деце. Гимназију је завршио у Београду. Медицински факултет у Београду је уписао 1956. а дипломирао је 1963. Специјализацију опште хирургије је започео 1966. на Првој Хируршкој клиници у Београду. Специјалистички испит из опште хирургије је положио 1970. За асистента при катедри хирургије (више…)

 • Проф. др Драгомир Т. Младеновић

  Медицински факултет
  Проф. др Драгомир Т. Младеновић

  Проф. др Драгомир Т. Младеновић, редовни професор Медицинског факултета у Београду у пензији, рођен је 1919. године у Лесковцу, од оца Тодора и мајке Младене Стоичевић. Основну школу и гимназију завршио је у Лесковцу 1938. Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду 1948. године. Након положеног специјалистичког испита из гинекологије и акуштерства 1952., проводи одређено време на последипломском усавршавању, прво у Лондону и Паризу, а затим на клиникама у САД. Изабран је за асистента 1951., доцента 1955., ванредног професора 1965. (више…)

 • Проф. др Александар Н. Нешковић

  Медицински факултет
  Проф. др Александар Н. Нешковић

  Проф. др Александар Н. Нешковић је рођен 1959. године у Чачку. Отац Никола и мајка Оливера су били инжењери. Основну и средњу школу и музичку школу је завршио у Београду. Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду 1988. године, где је 1993. године магистрирао на последипломским студијама из кардиологије, а 1999. године одбранио и докторску дисертацију под насловом »Ехокардиографска студија ремоделовања леве коморе после акутног инфаркта миокарда«. Доцент је интерне медицине и кардиологије (више…)

 • Проф. др Војислав М. Павловић

  Ветеринарски факултет
  Проф. др Војислав М. Павловић

  Проф. др Војислав М. Павловић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине у Београду, рођен је 1950. године у Београду, од оца Милана и мајке Миленке Србљановић, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао на Ветеринарском факултету 1976.године. Прво је радио у Институту за медицинска истраживања, где се бавио проблемом токсоплазмозе. Године 1978. изабран је за асистента приправника на Катедри за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање домаћих животиња Ветеринарског факултета у Београду. Исте године уписује (више…)

 • Проф. др Иван Пауновић

  Центар за ендокрину хирургију, Клинички Центар Србије

  Датум рођења:  25.06.1955 у Београду
  Звање: редовни професор
  Адреса: Центар за ендокрину хирургију, Клинички Центар Србије, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Косте Тодоровића 8,, 11000 Београд,

  ОБРАЗОВАЊЕ:
  1974 – 1981.        Основне студије Медицински факултет у Београду,
  1982 – 1984.        Последипломске студије за магистеријум из ендокринологије Медицински факултет у Београду,
  (више…)

 • Проф. др Ивана Петронић Марковић

  Универзитетска дечја клиника

  Датум рођења: 26.8.1958.
  Звање: редовни професор

  Адреса: Универзитетска дечја клиника, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Тиршова 10, 11000
  ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
  1977 – 1982.        Основне студије
  Медицински факултет, Универзитет у Београду, (више…)

 • Др Оливера Станојловић

  Институт за медицинску физиологију

              Др Оливера Станојловић је од 1990. године запослена на Медицинском факултету у Београду. Mагистрирала је (1993) и докторирала (1999) под менторством академика В. Шушић, из ужe научнe области Неурофизиологија. Бирана је у сва наставно-научна звања и од 2013. године је у звању редовног професора за научну област Медицинска физиологија. (више…)

 • Проф. др Весна Стојанов

  Мединциски факултет у Београду

  Проф. др Весна Стојанов је рођена 12.02.1963. у Горњем Милановцу. Основну и средњу школу завршила у Београду и поседује Вукову диплому. На Медицинском факултету, Универзитета у Београду студирала је у периоду 1982-1987. год. На истом факултету одбранила је магистарски рад 1992. године а докторирала 1995. године. Специјализацију из Интерне медицине на Медицинском факултету у Београду завршила је 1995. године, октобра 2009. (више…)

 • Проф. др Јелена Сопта

  Медицински факултет, Универзитет у Београду

  Датум рођења: 31.7.1971.
  Звање: ванредни професор
  Адреса: Институт за патологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду,
  Др Суботића 1, 11000 Београд,
  ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
  1990 – 1996.        Основне студије Медицински факултет, Универзитет у Београду, (више…)

 • Др Александра Станковић

  Др Александра Станковић рођена је 27. новембра 1964. године у Београду, где је стекла основно, средње и високо образовање.
  Од 1997. године и надаље запослена је у Лабораторији за Радиобиологију и молекуларну генетику, Института за нуклеарне науке ”ВИНЧА”, Београд.
  2000. Магистрирала на одсеку за Молекуларну биологију и биохемију на Биолошком факултету Универзитета у Београду, са темом: »Асоцијација полиморфизама ДНК у генима за ангиотензин И-конвертујуци ензим и рецептор за ангиотензин ИИ са нивоима артеријског крвног притиска у хуманој популацији». (више…)

 • Проф. др Радоје Чоловић

  Медицински факултет
  Проф. др Радоје Чоловић

  Проф. др Радоје Чоловић, редовни професор Медицинског факултета Унивезитета у Београду рођен је у Југову, Пљевља 25.01.1944. године од оца Божа и мајке Даринке Клачар. Основну школу и гимназију завршио је у Пљевљима са одличним успехом. Медицински факултет у Београду уписао је школске 1963/64 а завршио 1968.године као најбоље дипломирани студент медицине и стоматологије у Србији и добио годишњу награду СЛД. Војни рок је одслужио 1970.године а затим је 6 месеци радио у Банатском Карађорђеву (више…)

 • Проф. др Драган Швракић

  Проф.др Драган Швракић

  Проф. др Драган Швракић је рођен 1952. године у Београду, где 1978. године завршава Медицински факултет са просечном оценом 8.69. Од 1979. године ради на Институту за Психијатрију КЦ Србије. Специјалистички испит из Неуропсихијатрије положио је 1984. године. Завршава  последипломске студије на Медицинском факултету у Београду, а докторску тезу „Нарцистички  поремећај личности: песимизам као феноменолошка специфичност и дијагностички критеријум патолошког нарцизма“ брани 1985. године. (више…)

 • Проф. др Ники Агнантис

  Проф. др Ники Агнантис

  Проф. др Ники Агнантис је специјалиста патолог, доктор медицинских наука и Феллоњ оф тхе Роyал Цоллеге оф Патхологистс, редовни професор, Директор Института за патологију, бивши Декан Медицинског факултета у Јанини (Грчка) и Проректор истог Универзитета. Др Агнантис је завршила специјализацију патологије на Антиканцерском Институту у Атини, у болници “Свети Сава”, одакле прелази на Медицински факултет у Јањину, где је постала Директор Института за патологију 1991. (више…)

 • Dr. Eleftherios Eleftheriadis M.D., Ph.D., MBA

  Born in Thessaloniki, Greece, in 1958, where he finished his primary and secundary education, and latter the Medical School.

  Doctor of Medicine since 1985, Aristotelian University of Thessaloniki (AUTh), Medical School, Thessaloniki, Greece

  Resident in Pathology from 1986 – 1990, at “THEAGENION” Cancer Institute, Thessaloniki, Greece (више…)

 • Prof. dr Antonio Secchi

  Research and Professional Experience: Concluding with present position, list, in chronological order, previous employment, experience, and honors. Include present membership on any Federal Government public advisory committee. List, in chronological order, the titles, all authors, and complete references to all publications during the past three years and to representative earlier publications pertinent to this application. If the list of publications in the last three years  exceeds two pages, select the most pertinent  publications. Do not exceed two pages. (више…)