O društvu

Prof. dr Vojislav StojanovicNaučno društvo Srbije je osnovano na osnovu inicijative koju je 1968. godine pokrenuo Profesor dr Vojislav K. Stojanović, dugogodišnji predsednik Udruženja univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika. Na Plenumu Udruženja, održanom u Beogradu 11. novembra 1968. godine usvojen je pravilnik o osnivanju i radu Društva za razvoj i unapređenje nauke.

Decembra 1968. godine formirana je Matična komisija u sastavu: profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu – dr Vojislav K. Stojanović, profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu – dr Đurđe Bošković, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu – dr Nikola Stjepanović, i profesori Prirodno- matematičkog fakulteta u Beogradu – dr Đuro Kurepa i Milorad Mlađenović.

U martu mesecu 1969. godine održan je pripremni konsultativni sastanak na kome su, pored članova matične komisije, prisustvovali predsednik i potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan član Izvršnog veća Srbije, predsednik Saveta za koordinaciju naučnih delatnosti i jedan broj članova Udruženja univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika. Na tom sastanku dogovoreno je da se održi Osnivačka skupština Društva.

Posle brojnih konsultacija istaknutih profesora univerziteta i priznatih naučnih radnika Matična komisija je izabrala 17 članova Društva.

Na osnovu izvršenih priprema Osnivačka skupština održana je juna 1969. godine u prostorijama Udruženja univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika u Beogradu. Doneta je odluka da se osnuje NAUČNO DRUŠTVO,  a istovremeno donet privremeni pravilnik o radu Društva u okviru Udruženja univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika SR Srbije. Izabrana je prva uprava Društva u sastavu:

Predsednik: Prof. dr Vojislav K. Stojanović,
Potpredsednik: Prof. dr Đurđe Bošković,
Sekretar: Prof. dr Branislav Šoškić

Članovi društva:

Prof. dr Dragoslav Mitrinović,
Prof. dr Milorad Mlađenović,
Prof. dr Nikola Stjepanović i
Prof. dr Jovan Surutka.

Udruženje univerzitetskih nastavnika SR Srbije donelo je „PRAVILA NAUČNOG DRUŠTVA“, koja su publikovana u Beogradu 1970. godine u izdanju „Savremene Administracije“

Izdvajanje Naučnog društva iz Udruženja univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika SR Srbije i osamostaljenje, te sticanje svojstva pravnog lica, izvršeno je naknadno, a u skladu sa važećim zakonskim propisima i procedurama.

Danas sa ponosom možemo reći da se Naučno društvo Srbije sastoji od četiri odeljenja sa više od 100 aktivnih članova. Više o organima društva, članstvu i odeljenjima Naučnog društva Srbije, možete pročitati na stranici članstvo.