Kontakt

Adresa
Predsednik
Prof. dr Jovan Lole Vasiljević

Šafarikova 7
Beograd, Srbija
naucno.drustvo.srbije@gmail.com
lole0804@gmail.com
011 244 6910