Predavanja novoprimljenih članova odeljenja medicinsko-bioloških nauka