Izborna Skupština NDS-a 2016.

Izborna Skupština NDS-a 2016.

Naučno društvo Srbije je sazvalo Izbornu Skupštinu NDS-a, za 30. maj u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu, Dr. Subotića 8, I sprat u 18.00 sati.

Na skupštini će biti razmatran izbor novog rukovodstva Društva (izbori za Predsednika, 4 podpredsednika i po jednog predstavnika svakog Odeljenja u Predsedništvu). Glasački listić sa spiskom kanditata i funkcijama mižete pogledati na sledećem linku.

Takođe, svako Odeljenja bi trebalo da da predlog za izbor Sekretara i zamenika sekretara Odeljenja.
Na kraju, a možda i najvažnije, biće i prijem novih članova Društva (prema predlozima i glasanju na Odeljenjima).

Prikaz biografija možete pogledati klikom na ime kandidata a samo nekolicini najstarijih clanova (koji se ne služe mail-om), biće dostavljen i štampani materijal. Tako će svi članovi Društva moći da se upoznaju sa predloženim kandidatima. Glasački listić možete preuzeti na sledećem linku.

Odeljenje prirodno-matematičkih nauka:
Prof. dr Petar Adžić
Dr. Jasmina Dimitrić Marković
Dr. Zoran Marković
Dr. Pavle Miličić
Prof. dr Zoran Stevanović
Dr. Željko Čupić

Odeljenje tehničkih nauka:
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević
Dr. Milovan Vidaković
Dr. Aleksandar Ivančić
Dr. Milan Matijević
Prof. dr Zoran Popović
Prof. dr Miladin Ševarlić

Odeljenje medicinsko-bioloških nauka:
Dr. Miroslav Đorđević
Prof. dr Nina Japundžić-Žigon
Prof. dr Ivan Paunović
Prof. dr. Ivana Petronić-Marković
Dr. Jelena Sopta
Prof. dr Radan Džodić

Odeljenje društvenih nauka:
Prof. dr Ratko Marković
Dr. Ljubiša Mitrović
Dr. Dušan Nikolić
Dr. Snežana Smederevac
Prof. dr Ljiljana Stanković
Prof. dr Darko Tanasković

Međutim, sa samoj Skupštini, biće napravljeni glasački listići (izborna komisija i dr., kao i do sada).
Za sledeće izbore sve će biti elektronski … samo polako !

Sumiraće se i do sada urađeno u Društvu, kao i predlozi novih aktivnosti i serije predavanja u Muzeju nauke i tehnike.

Uz veliki pozdrav, vidimo se na Skupštini,

Prof. dr Jovan Lole Vasiljević,
Gen. Sek. Društva