Prof. dr Snežana Smederevac

Prof. dr Snežana Smederevac

Rođenaje u Rumi, 1966. godine.
Diplomirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1991. godine. Magistrirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2006. godine. (Tema magistarskog rada: Porodični odnosi i atribucioi stil). Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti psihologije ličnosti 2001. godine. (Tema doktorske disertacije: Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih opisa ličnosti u srpskom jeziku).
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu izabrana u zvanje docenta 2001. godine, u zvanje vanrednog profesora 2006. godine, a u zvanje redovnog profesora 2011. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na osnovnim studijama psihologije drži nastavu na predmetima: Osnovi psihologije ličnosti, Psihologija ličnosti, Osnovi humane genetike i Bihejvioralna genetika. Na diplomskim akademskim studijama psihologije drži nastavu na predmetima:  Psihologija individualnih razlika i Procena ličnosti. Na doktorskim studijama psihologije drži nastavu na predmetima:  Konceptualne osnove psiholoških disciplina i Metodi i modeli u psihologiji ličnosti. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije drži nastavu na predmetu Opšta psihologija s psihologijom ličnosti. Bila je mentor kandidatima za izradu 6 doktorskih disertacija i preko  50 diplomskih i master radova.
Imala više kraćih boravaka u Velikoj Britaniji, Italiji, Češkoj, Španiji i održava intenzivnu naučnu saradnju sa City University, London, University of Bielefeld, Germany i Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands.
Član je the European Association of Personality Psychology the International Society for the Study of Individual Differences.
Kao klinički psiholog radila je na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje u periodu od 1992. do 1994. godine i na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i adolescenata od 1994. do 2001. godine.Obavljala je dužnost šefa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u periodu od 2006. do 2009. godine.  Bila je član Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta od 2006. do 2009. godine i od 2012. do 2015. godine. Bila je član Komisije za obezbeđenje kvaliteta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od 2012. do 2015. godine. Osnivač je i koordinator Centra za bihejvioralnu genetiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od 2014. godine.
Na Univerzitetu u Novom Sadu obavlja dužnost Prorektora za nauku i međunarodnu saradnju od 2015. godine.Bila je član uređivačkog odbora časopisa Psihologija  u periodu od 2005. do 2009. godine i recenzent je časopisa Psihologija i Primenjena psihologija.
Učestvovala je na projektima Evaluacija i razvoj upitnika za procenu ličnosti i psihopatoloških fenomena, projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2005 – 2006), Psihološke karakteristike društva u tranziciji, projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2006 – 2010) i Integracija romske dece u školski sistem Srbije, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (2008 – 2009).
Rukovodilac je projekata Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja, projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2010 – 2015), Nasilje u savremenom društvu:  dispozicionalni i kontekstualni činioci, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (2010 – 2015) i bila je koordinator istraživačkog tima projekta Škola bez nasilja, UNICEF Srbija (2009 – 2010).
Bila je član programskog odbora 55. Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije, Lepenski Vir, 2007, 56. Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije, Kopaonik, 2008, 58. Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije, Zlatibor, 2010 i Empirijskih istraživanja u psihologiji (godišnja konferencija), Beograd, (od 2008). Bila je predsednik programskog odbora 60. Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije, Beograd, 2012. i programskog odbora Savremenih trendova u psihologiji, Novi Sad, 2015.
Dobitnik je priznanja „Ljuba Stojić“ koje je Društvo psihologa Srbije dodelilo članovima redakcije časopisa Psihologija 2010. godine i nagradu „Borislav Stevanović“ koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za naučni doprinos u oblasti psihologije 2011. godine.
Govori engleski jezik.
Autor je i koautor 5 knjiga, 14 radova u časopisima sa ISI liste i velikog broja naučnih radova u domaćim časopisima.