Prof. dr Gojko Grđić

Prof. dr Gojko Grđić

Prof. dr Gojko Grđić

Pravni fakultet

Prof. dr Gojko Grđić rođen je 1907. godine u Gacku. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1931. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Berlinu 1934., gde se u toku studija izdržavao novinarskim radom. Univerzitetsku karijeru otpočeo je kao docent 1939. godine na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Beogradu. Za vreme rata hapšen od Gestapoa. Od 1948. je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za redovnog profesora je izabran 1954. godine. Pre rata predavao Privrednu istoriju, a na Ekonomskom fakultetu u Beogradu -Ekonomsku statistiku i Makroekonomske bilanse. Bio šef Katedre za statistiku i Dekan Fakulteta, a imao i druge funkcije na Ekonomskom fakultetu.

            Bio je među osnivačima Jugoslovenskog statističkog društva, dugogodišnji član njegove uprave i njegov Predsednik. Takođe, bio je niz godina glavni i odgovorni urednik „Statističke revije“. Bio je član Međunarodnog društva za proučavanje narodnog dohotka i društvenog bogatstva, kao i član Međunarodnog statističkog instituta. Takođe, bio je član redakcije više ekonomskih časopisa, među kojima su „Ekonomist“, „Ekonomski anali“ i „Stanovništvo“. Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse:

            Prof. Grđić je objavio više monografija, studija i udžbenika i veliki broj članaka i saopštenja na naučnim skupovima i u ekonomskim časopisima. Najznačajniji njegovi doprinosi su u sledećim radovima: Industrijska statistika; Privredna istorija Evrope – pozna antika i srednji vek; Razvoj privrede Srbije i Vojvodine od oslobođenja od Turaka; Narodni dohodak – metodološka studija; Osnovi ekonomske statistike; Osnovi ekonomske statistike sa uvodom u demografsku statistiku (više izdanja); Narodni dohodak i privredni bilansi; Sistem narodno-privrednih bilansa; Statistika za ekonomiste (koautor); Privredna struktura SR Srbije u sklopu privrednog razvoja Jugoslavije (redaktor i koautor); Dve decenije razvoja privrede SR Srbije; Dugoročne tendencije privrednog razvoja Hercegovine do 1941.; Makroekonomski bilansi.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Prof. Grđić je najviše radio u oblasti privredne istorije, statistike i makroekonomskih bilansa. Privrednu istoriju je zasnovao na Visokoj ekonomsko-komercijalnoj školi u Beogradu još pre rata, te je dao i u posleratnom vremenu nekoliko veoma zapaženih studija iz te oblasti. Kao šef katedre za statistiku na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, mnogo je doprineo razvoju naše statistike, a njegovi radovi su značajan doprinos u toj oblasti.

            Zasnovao je nastavnu disciplinu Makroekonomski bilansi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dao je toj disciplini njen sadržaj i njenu metodologiju, što je veoma značajan doprinos našoj ekonomskoj nauci.