Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran

Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran

Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran

Pravni fakultet

Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1933. godine, u Beogradu, otac Đura. Završio III Mušku gimnaziju i Pravni fakultet u Beogradu, sa odličnim uspehom. Nagrađivan. Doktorirao sa temom „Rukovođenje u organima državne uprave“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo svoje specijalizacije obavio je u SAD, Velikoj Britaniji, Italiji. Jezici: engleski, ruski, italijanski, služi se nemačkim i francuskim. Pored prava studirao je i svetsku književnost. Izabran za asistenta za upravno pravo i javnu upravu na Pravnom fakultetu u Beogradu 1959.godine, a za redovnog profesora Upravnog prava i Nauke o upravljanju 1980. godine.

Nakon međunarodnog konkursa 1998. godine bio je imenovan na položaj Specijalnog tehničkog savetnika za Javnu upravu Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija sa sedištem u Njujorku. Od 1983, uz poslove Specijalnog tehničkog savetnika, obavljao i dužnost Regionalnog koordinatora Programa razvoja javne uprave i javnih finansija Ujedinjenih nacija za Evropu, Bliski i Srednji Istok. U tom svojstvu organizovao rad na analizi i usavršavanju rada državne uprave i javnih službi na Bahreinu, u Bugarskoj, Grčkoj, Egiptu, Jemenu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, Omanu, Mađarskoj, Poljskoj, Saudijskoj Arabiji, Sovjetskom Savezu, Turskoj, Čehoslovackoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Godine 1984. postavljen je za v.d. direktora Odeljenja za javnu upravu u Sektoru za Međunarodnu tehničku saradnju i razvoj Ujedinjenih nacija. Na zahtev Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta, na Pravni fakultet u Beogradu vratio se 1986. Od tada održava nastavu iz predmeta Upravno pravo i Nauka o upravljanju na redovnim i poslediplomskim studijama. Biran za šefa Katedre za javno pravo u tri maha.

U Jugoslaviji je predavao na pravnim fakultetima u Ljubljani i Mariboru, Podgorici, Novom Sadu, Kragujevcu i Prištini. Predavao i na fakultetima Organizacionih nauka u Beogradu i Kranju i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

U inostranstvu učestvovao na brojnim univerzitetima u raznim zemljama. Predavao je na: Micigena – Ann Arbor, 1970. Kursevi na poslediplomskim studijama: Upravni sistemi u uporednoj perspektivi: SAD, Sovjetski Savez, Francuska i Jugoslavija. i kurs: Iskustva u učešću građana u upravljanju javnim poslovima.

U toku 1970. predavao na univerzitetu Kolumbija, Misuri i Kent State Univerzitetu u Ohaju. Kursevi: Osnove javne uprave, Modeli javnih službi i Političke i organizacione determinante upravljanja javnim poslovima.

Održao predavanja po pozivu u oblasti javne uprave, administrativnog prava, kadrovske politike, upravljanja javnim poslovima, uporednog prava, organizacione teorije i procesa administrativne reforme i reorganizacije: u Kanadi: na Karlton Univerzitetu i Univerzitetu Ontarij, U SAD: na Kolumbiji, Fordham -u, Njujork Univerzitetu, Državnom Univerzitetu Mičigena, Univerzitetu Nebraske, Univerzitetu Teksasa, Univerzitetu Kentakija i Univerzitetu Arizone.

Bio gostujući profesor ili predavao na univerzitetima ili Institutima za javnu upravu u Velikoj Britaniji, Indoneziji, Italiji, Indiji, Japanu, Jemenu, Kataru, Kazahstanu, Keniji, Kini, Kirgistanu, Mongoliji, Nemačkoj, Nepalu, Pakistanu, Portugaliji, Filipinima, Holandiji, Turkmenistanu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Zambiji, Zimbabveu i Španiji.

Sa pismenim i objavljenim referatima učestvovao je na preko stotinu svetskih ili međunarodnih kongresa, simpozijuma i konferencija i seminara u Evropi, Americi, Aziji i Africi.

Vršio ili vrši dužnosti; predsednika Saveza udruženja kadrovskih stručnjaka Jugoslavije, predsednika Udruženja za javnu upravu Jugoslavije, predsednika komisije za reformu visokog obrazovanja, podpredsednika Savezne komisije za reorganizaciju državne uprave podpredsednika Komiteta za personalna pitanja Međunarodnog Instituta za administrativne nauke u Brislu, člana stručnih grupa za obrazovanje, za reorganizaciju državne uprave Međunarodnog Instituta za administrativne nauke, član je radnih grupa EGPA i Američke asocijacije za javnu upravu, itd.

Dekretom Predsednika dr Mugabea, u periodu od maja 1987. do maja 1989. bio Predsednik Komisije za reviziju javne uprave Zimbabvea. Od 1989. godine vršio je ili vrši dužnost šefa misija eksperata Ujedinjenih Nacija radi istraživanja i ocene rada organa državne uprave i pripreme projekata upravne reforme i reorganizacije u brojnim zemljama u razvoju.

Bio je predsednik Sekcije: Budućnost Javne uprave Svetskog Sastanka eksperata za javnu upravu i finansije Ujedinjenih nacija u Arrowwood -u, maja 1992. godine.

Bio je član misija za reformu sistema upravljanja Svetske banke i Ujedinjenih Nacija u Indoneziji u više navrata.

Na Listi stalnih eksperata Ujedinjenih nacija za oblast javne uprave više od dvadeset godina.

Bio je Glavni i odgovorni urednik Jugoslovenskog časopisa „Kadrovi i rad“ od 1970. do odlaska u Ujedinjene Nacije, 1981. godine. Zamenik je Glavnog i odgovornog urednika časopisa „Arhiv za pravne i društvene nauke“.

Objavio je ukupno 23 knjige i udžbenika u oblasti javne uprave, teorije i prakse organizacije, kadrovske politike i upravne reforme i reorganizacije. Koautor je udžbenika objavljenog u SAD u više izdanja: “ Management in an International Context „; „Nauka o upravljanju„, Organizacija, kadrovi i upravljanje; Public Administration and Public Policy, Gosudarstvennoe Upravljenije i Gosudarstvennaja politika; Public Administration Policy Studies Volume I Administrative reform and Civil Service Training, Office for Project Services, United Nations Development Programme; Pravo i životna sredina Zbornik radova, uredio sa Gordanom Petković;

Objavio preko 400 studija, monografskih radova, članaka i priloga u Evropi, Americi i Aziji. Dosada, vodio je više od 60 projekata u oblasti upravne reforme i reorganizacije u preko 40 zemalja, na 4 kontinenta, nakon čega su vršene reorganizacije državne uprave i javnih službi u tim zemljama. Podnosio u više mahova nadležnim organima nacrte projekata upravne reforme u Srbiji i Jugoslaviji, a rukovodilac je projekta reforme državne uprave Crne Gore.