Prof. dr Dejan Bošković

Prof. dr Dejan Bošković

Prof. dr Dejan Bošković

Medicinski fakultet

Prof. dr Dejan Bošković je rođen 1941. godine u Beogradu, od oca Nikole, pravnika i majke Slavne Babić, profesora engleskog jezika. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao školske 1959/60. godine. Na istom fakultetu je diplomirao 1967. godine. Obavezan lekarski staž je završio 1967/68. godine na Internoj „B“ klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je 1974. godine sa odličnim uspehom. Doktorsku disertaciju „Pozni rezultati implantacije veštačkih srčanih zalistaka“ odbranio je 1985. godine. Na Internoj klinici „B“ se zaposlio 1968., a od 1984-1988. godine bio je zaposlen na Institutu za internu medicinu (nastao spajanjem Interne klinike „B“ i klinike „A“). Od 1988. godine radio je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije, gde je bio direktor Klinike za kardiologiju.
Godine 1977. izabran je za asistenta na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu; 1986. godine je izabran za docenta, 1991. za vanrednog profesora, a 1996. godine za redovnog profesora. Bio je predavač na poslediplomskim studijama iz kardiologije (magisterijum i subspecijalizacija), kao i na poslediplomskim studijama iz Interne medicine, pneumo-ftiziologije, vaskularne hirurgije i urgentne medicine.
Godinu 1980. proveo je na stručnom usavršavanju u Brompton Hospital-u, London, kao stipendista Republičke zajednice za kulturu Srbije. Sledeće, 1981. godine, kao stipendista Fulbrajtovog programa za Jugoslaviju, provodi godinu dana u Texas Heart Institute (Teksas, SAD), a 1987. i 1989. godine provodi po mesec dana na stručnom usavršavanju u Londonu, u Guy’s Hospital, kao stipendista Republičke zajednice za kulturu Srbije.
Učestvovao je sa stručnim radovima na 4 svetska kongresa kardiologa (Moskva 1982., Vašington 1986., Berlin 1994. i Rio 1998.), kao i na 3 evropska kongresa kardiologa (Štokholm 1990. -član Načnog odbora, Amsterdam 1991. i Berlin 1994.). Učesnik je, sa stručnim radovima, na Američkom kongresu za srce (American Heart Association) 1991. godine u Dalasu.
Učestvovao je na više evropskih i svetskih kongresa o fibrinolizi (Istambul 1984., Beč 1986., Amsterdam 1988. i Istambul 1995.). Učestvovao je na drugom i trećem međunarodnom sastanku posvećenom srčanoj insuficijenciji u Ženevi 1993. i 1995. Bio je aktivan član, sa usmenom prezentacijom rada, na 65-om godišnjem sastanku American Association for Thoraxic Surgery 1985. u Nju Orleansu, SAD (prvi Jugosloven koji je ikada prezentirao rad na ovom sastanku na kome se inače prima samo 40 radova iz celoga sveta).
Učestvuje sa radovima na svim sastancima Mediteranskog Udrženja kardiologije i kardiohirurgije. Učestvovao je sa radovima posvećenim epidemiologiji srčanih oboljenja 1994. godine u Veneciji i 1995. godine u Hagu. Učesnik je svih jugoslovenskih kongresa kardiologa; bio je Predsednik Organizacionog odbora II Kongresa kardiologa Srbije.
Bio je član Odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU. Objavio je ukupno 550 radova (10 radova u inostranim časopisima, 70 radova u domaćim časopisima, 78 radova u domaćim zbornicima). Jedini je citirani jugoslovenski klinički kardiolog u 5 najpoznatijih svetskih udžbenika iz kardiologije (Heart disease – E. Braunwald 1988, 1992, 1996; Diseases of the heart – D. Julian 1989, 1996; Heart – W. Hurst 1992; Cardiovascular Medicine – E.Topol, 1998; Principles and practice of echocardiography – A.Weyman, 1994).
Bio je član SLD 25 godina i aktivno je radio u Sekciji za internu medicinu (sekretar sekcije), kao i aktivni član sekcije za kardiologiju i sekcije za farmakoterapiju. Bio je Predsednik je kardiološke sekcije SLD za period 1995/96. godine, i član jugoslovenskog Udruženja kardiologa.
Bio je član uređivačkih odbora časopisa „Srpski arhiv“ i „Kardiologija“, oba časopisa SLD. Dobitnik je godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva za naučno istraživački rad za 1994. godinu, najvećeg priznanja SLD za naučni rad. Bio je član Medicinske Akademije Srpskog Lekarskog Društva.
Ostaće upamćem kao jedan od lidera srpske kliničke kardiologije.