Prof. dr Aleksandar Vacić

Prof. dr Aleksandar Vacić

Prof. dr Aleksandar Vacić

Pravni fakultet

Prof. dr Aleksandar Vacić rođen je u Velikom Jovanovcu, kraj Pirota 1936. godine. Diplomirao 1959. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je 1965. godine stekao i doktorat iz ekonomskih nauka. Na tom fakultetu radio je od 1960. do 1981. godine, prošavši sva nastavna zvanja, od asistenta do redovnog profesora (1978.).

Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za društvenu kritiku i teoriju univerziteta u Beogradu „Gledišta“, potpredsednik Privredne komore Beograda, član Republičkog saveta za privredni razvoj i ekonomsku politiku SR Srbije, delegat Skupštine Srbije, član Predsedništva Saveza ekonomista Jugoslavije.

            Od 1981. godine radio je u Ekonomskoj komisiji UN za Evropu u Ženevi, gde je, u Odeljenju za opštu ekonomsku analizu, najpre bio šef Sekcije za centralno planiranje privrede, zamenik direktora i v.d. direktora Odeljenja. Od januara 1989. direktor je Odeljenja za ekonomske analize i projekcije. Od 1983. godine bio je takođe profesor ženevskog ogranka univerziteta Webster, čije je sedište u Saint Luis -u, SAD.

            Učestvovao je u većem broju naučnih skupova, u zemlji i inostranstvu (SR Nemačka, Italija, Austrija, Poljska, SSSR, Indija). Osim u Jugoslaviji, držao je javna predavanja u Akademiji nauka SSSR, Poljskoj Akademiji nauka, Univerzitetu Oksford, Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, Univerzitetu u Helsinkiju i dr. Nastavno se opredelio za ekonomsku politiku Jugoslavije i, docnije, za Uporedne privredne sistema iz kojih drži predavanja na poslediplomskim studijama Webster Univerziteta u Ženevi.

            Objavio je 4 monografije, dva udžbenika, preko 60 članaka i 50 stručnih radova objavljenih u zemlji, 12 članaka objavljenih u inostranstvu (SR Nemačka, Mađarska, Poljska, SAD, SSSR, Indija, Italija i Čehoslovačka) i 16 studija objavljenih u publikacijama Ujedinjenih nacija. U Ekonomskoj komisiji UN za Evropu 1989. godine pokrenuo je novu ediciju ECE Economic Studies.

            Najvažniji doprinosi su u sledećim radovima: Uzroci robne proizvodnje u socijalizmu; Principi i politika dohotka; Robna proizvodnja i socijalistički privredni sistem; analize pisane za EEK i studiju Jugoslavija i Evropa, uporedna analiza privrednog razvoja Jugoslavije 1971-1987.

            Na osnovu kritičke analize razvoja SSSR i drugih zemalja, teorijski je utemeljio stav da je robna, odnosno tržišna privreda imanentna socijalizmu. Zaključci autora u tom pogledu, ocenjeni su kao teorijska novina i van zemlje (Švedska, 1967). Časopis Akademije nauka SSSR Izvestija, ekonomska serija, četvrt veka docnije (1990) objavio je integralni rezime Vacićevog doktorskog rada u kome je nova teorija izneta.

            Značajno je i zalaganje da se otvori mogućnost ulaganja radnika u preduzeću: u suprotnom, socijalistička privreda nužno postaje sistemski uslovljeno potrošačko društvo. Ovde spada i doprinos utvrđivanju modaliteta ulaganja sredstava jednih preduzeća u druga; na osnovu njegovih rešenja, zaključeni su prvi ugovori o zajedničkim ulaganjima, s pravom organizacija da učestvuju u dohotku po osnovu uloženih sredstava.

            Na osnovu temeljene analize razvoja jugoslovenske u odnosu na druge, centralno-planske istočne i tržišne privrede, prof. Vacić je dokazao da je Jugoslavija počela zaostajati već početkom sedamdesetih godina, a naročito od sredine te decenije, tako da je krajem osamdesetih godina u evropskim raz merama bila niže nego što je bila početkom pedesetih godina, s izrazitim zaostajanjem za najrazvijenijim zemljama.