Dr Željko Čupić

Dr. Željko Čupić

Dr Željko Čupić

Naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu

Datum rođenja: 13.avgust.1963.

Zvanje: naučni savetnik

Adresa: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Tel: 381 11 2630 213

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA

1983 – 1989.        Osnovne studije, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
1990 – 1993.        Magistarske studije, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
1993 – 1998.        Doktorske studije, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
1998.                     PhD, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

NAGRADE: 2014.    Zaslužni član Društva fizikohemičara Srbije.

RUKOVOĐENJE: U periodu 2004-2005. projekat 1807 (Sinteza, karakterizacija, testiranje i modelovanje heterogenih katalizatora za parcijalne i potpune oksidacije organskih jedinjenja), a u periodu 2006-2010. god. i projekat 142019 (Sinteza, karakterizacija i testiranje katalitičkih svojstava specijalno dizajniranih materijala).

FUNKCIJE: Predsednik Naučnog odbora IHTM (od 2010.). Član Predsedništva Društva fizikohemičara Srbije (od 2003.) i u istom Društvu osnivač i Predsednik Sekcije za katalizu (od 2002. do 2017.), a od 2014. god. i Sekretar Društva. U periodu 1995-2002. god. Sekretar Sekcije za fizičku hemiju materijala Predsedništva Društva fizikohemičara Srbije.

ČLANSTVA: Društvo fizikohemičara Srbije, Južnoslovenska akademija nelinearnih nauka.

PUBLIKACIJE: Ukupno 210 publikovanih naučnih radova, od kojih su najznačajniji:
–       20 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima sa SCI liste
–       44 rada u međunarodnim časopisima sa SCI liste
–       5 poglavlja u međunarodnim monografijama

UKUPAN BROJ CITATA: 347