Др Жељко Чупић

Др. Жељко Чупић

Др Жељко Чупић

Научни саветник Института за хемију, технологију и металургију, Универзитета у Београду

Датум рођења: 13.август.1963.

Звање: научни саветник

Адреса: Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Тел: 381 11 2630 213

ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА

1983 – 1989.        Основне студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
1990 – 1993.        Магистарске студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
1993 – 1998.        Докторске студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
1998.                     PhD, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

НАГРАДЕ: 2014.    Заслужни члан Друштва физикохемичара Србије.

РУКОВОЂЕЊЕ: У периоду 2004-2005. пројекат 1807 (Синтеза, карактеризација, тестирање и моделовање хетерогених катализатора за парцијалне и потпуне оксидације органских једињења), а у периоду 2006-2010. год. и пројекат 142019 (Синтеза, карактеризација и тестирање каталитичких својстава специјално дизајнираних материјала).

ФУНКЦИЈЕ: Председник Научног одбора IHTM (од 2010.). Члан Председништва Друштва физикохемичара Србије (од 2003.) и у истом Друштву оснивач и Председник Секције за катализу (од 2002. до 2017.), а од 2014. год. и Секретар Друштва. У периоду 1995-2002. год. Секретар Секције за физичку хемију материјала Председништва Друштва физикохемичара Србије.

ЧЛАНСТВА: Друштво физикохемичара Србије, Јужнословенска академија нелинеарних наука.

ПУБЛИКАЦИЈЕ: Укупно 210 публикованих научних радова, од којих су најзначајнији:
–       20 радова у врхунским међународним часописима са SCI листе
–       44 рада у међународним часописима са SCI листе
–       5 поглавља у међународним монографијама

УКУПАН БРОЈ ЦИТАТА: 347