Prof. dr Miodrag V. Orlić

Prof. dr Miodrag V. Orlić

Prof. dr Miodrag V. Orlić

Pravni fakultet

Prof. dr Miodrag V. Orlić rođen je u Zrenjaninu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u 1962. Univerzitetsku karijeru započeo 1966. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i izabran je za profesora na istom fakultetu 1981. godine.

Godinama je bio predsednik Saveta fondacija, generalni sekretar Jugoslovenskog Saveza pravnika i pravde u Vrhovnom sudu Srbije. On je bio predsednik Udruženja pravnika Srbije i arbitar u nekoliko privrednih sporova.

Među ostalim radovima (120) je napisao: Zakon o nepokretnoj imovini, deseto izdanje 1999. (sa profesorom O. Stanković), Formiranje ugovora, 1994, Građansko pravo u Jugoslaviji, „Droit compare“ , Pariz 1989.

Gostujući profesor na Univerzitetu u Bordou, Francuska (1986, 1989, 1992, 1995), on je predavao na pariskom I i II, Clermont – Ferrand, Strazburu kao dobro.

Učestvovao je na Dvestagodišnjici američkog Ustava na Kolumbija Pravnom fakultetu u Njujorku 1987. godine, a učestvovao je na Jugo-Švajcarskim i Jugo-francuskim pravnim danima.