Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих

Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих

Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих

Математички институт САНУ

Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих, доктор техничких наука, Научно-истраживачки стални Професор Математичког института САНУ – Београд, Универзитетски професор, Машински инжењер, редовни професор и шеф Катедре за механику на Машинском Факултету Универзитета у Нишу 1977-1979, 1981-1983, 1986-2004) и редовни Професор Машинског факултета Универзитета у Приштини, вођа пројекта републичких научних пројеката: пројектних целина – „Current problems of mechanics with applications“ (1995-2000), Пројекат 1616 – „Real Problems on Mechanics“ (2001-2004) на Математичком Институт САНУ у Београду, пројекат 1828 – „Dynamics and Control of Active Structure“ (2001- 2004) на Машинском факултету у Нишу, пројекат ON144002 „Theoretical and Applied Mechanics of the Rigid and Solid Bodies“. „Mechanics of Materials“ (2006-2010) и текући Пројекат ON174001 „Dynamics of hybrid system with complex structures“ (2011-2014). Академик високог образовања академије наука Украјине (од 1996), а члан Научног друштва Србије (почев од 2008.) и академик Међународне академије нелинеарних наука ANS. – Moscow (од 1997. године), главни уредник Универзитетског научног часописа „Facta Universitatis“ у Нишу (од 1989-2004) и Главни уредник „Series Mechanics, Automatic Control and Robotics“ (1990-2011), члан уредничког одбора Инт. Часописа „Journal Nonlinear Sciences and Numerical Simulations, Freund Publishing House LTD“ (1999-2010) и „J. Mathematical Problems in Engineering“, „Hindawi Publishing Corp. http://www.hindawi.com/ (2004-)“, члан GAMM and Tensor Society, member of International ASME, „American Academy of Mechanics and a European Society for Mechanics“. Она је такође рецензент и арбитар код бројних универзитетских научних публикација и радова објављених од стране „Elsevier“, „Springer“, „Hindawi Press“, F“reund Publishing House и других. Рецезент Zentralblatt (са више од 100 прегледа). Она је аутор монографија: „Vectors of the Mass Moments“ (1998), „Analytical Dynamics of Discrete Hereditary Systems“ (ко-аутор O.A. Goroshko, 2001). и „The Vector Method of the Heavy Rotor Kinetic Parameters Analysis and Nonlinear Dynamics“ (2001).

Она је била главни вођа већег броја научних пројеката у области механике и машинства. Она је један од коаутора истраживања пројекта и SASA едиције публикација – „The Life and Work of Serbian Scientists“ са четири објављене биобиблиографија. Она је аутор великог броја научних радова, као и универзитетских књига студија и уџбеника из области „Oscillations Theory“, „Theory of Elasticity“, „Strength of Materials“, „Mechanics“, „Mathematical Physiscs“, „Philosophy of Natural Sciences“, „History of Mechanics“. Била је супервизор већег броја Магистара наука (10) и докторских дисертација (8) у области техничких наука – „nonlinear and deformable body mechanics“ и члан бројних комисија за процену дисертације. Њени радови и књиге наведени су много пута WEB of Science and Serbian index Citation, а два рада су била цитирана у Монографији: од „Yu.A.Mitropolskiy“ and four in important ASME AMR fo 2010. Њени први докторанти су сада универзитетски професори и вође пројекта и супервизори нове генерације Ph D. студената.

Била је организатор два југословенска конгреса на тему Theoretical and Applied Mechanics, као и већег броја минисимпозија међународног ранга (IFNA WCNA, Orlando, 2004; EU FC16-Greece 2006 и APM Saint Petersburg 2007; ESMC Lisbon 2009 и ICDVC Hangzhou 2010m и др.). Похађала је, уз предавања по позиву или као позвани учесник, бројне Универзитетске семинаре механике или научне скупове у области нелинеарне механике у бројним земљама у свету. Најбољи апсолвент 1966/67 на Универзитету у Нишу и најбоља теза Мастер рада на југословенским Факултетима, 1967. Плакета „Archimed“ 2007 од Научно-техничког института Војске Србије за научни рад и у 2008. години Плакета од „Cankaya University“, Ankara, Turkey за научно напредак у IFAC FDA радионицама. Награда Saint Volodimir (Nagrada Svatoga Volodimira) за 2010. Ukrainian Higher Education Academy of Sciences.

http://www.masfak.ni.ac.rs/

http://www.mi.sanu.ac.rs/