Активности

Научно друштво Србије и емисији „Кућа науке“

На телевизији РТС у оквиру емисије „Кућа науке“, причано је на тему историјата, будућих очекивања и самог значења Научног друштва Србије. Целу емисију погледајте на следећем линку.

Састанак Председништва НДС

Дана 10 априла 2019. године одржан је састанак Председништва НДС, на коме су, после плодне и дуге дискусије, донете следеће одлуке:

– досадашњи Генерални секретар НДС, др Жељко Чупић, преузима место секретара ОПМН.
– досадашњи заменик секретара одељења, Проф. др Јасмина Димитрић-Марковић, остаје на месту заменика секретара ОПМН.
– досадашњи члан Председништва из ОПМН, Проф. др Јарослав Лабат, остаје у саставу Председништва.

– досадашњи секретар ОТН, Проф. др Владимир Стевановић, преузима функцију Генералног секретара НДС.
– досадашњи заменик секретара одељења, Проф. др Весна Мишковић-Станковић, заузима место секретара ОТН.
– ОТН, уз првенствену помоћ новог секретара, ће изабрати новог заменика секретара ОТН
– досадашњи члан Председништва из ОТН, Проф. др Бранислав Ђорђевић, остаје у саставу Председништва.

– У ОМБН нема промена и сви чланови Председништва остају на својим функцијама.
– У ОДН нема промена и сви чланови Председништва остају на својим функцијама.

Избори за нове чланове Научног друштва Србије, за 2018. годину

Право Избора за члана Начног друштва Србије (НДС) има сваки наставник у звању ванредног или редовног професора одговарајућих факултета, свих Универзитета у Србији, као и виши научни сарадник, односно научни саветник, Института или научне институције у Србији, у складу са Статутом НДС-а.

Кандидати за избор прилажу своју биографију, адресу, број моб. тел., е-mail, списак публикација, индекс цитираности, награде, признања и учешће на домаћим и међународим научним пројектима на mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com или на mail: jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs

Кандидати конкуришу за пријем у једно од 4 Одељења НДС-а, зависно од своје научне делатности (Одељење природно-матаматичких наука – ОПМН), Одељење техничких наука (ОТН), Одељење медицинско-биолошких наука (ОМБН) и Одељење друштвених наука (ОДН). Председништво НДС задржава право да усмери пријаву на одговарајуће Одељење.

Број кандидата који ће бити примљени у поједина Одељења је предходно дефинисан одлуком Председништва НДС-а.

Поред наведеног, кандидати за избор у НДС морају имати и писмену подршку бар 2 члана НДС-а, по могућности из Одељења за које конкуришу.

Поменута 2 члана НДС-а (Референти) достављају Реферат о кандидату ( на 2 странице), у најкраћем периоду (такође на mail : naucno.drustvo.srbije@gmail.com)

Добијена документације ће бити достављена секретарима одгварајићих Одељења. Они ће припремити материјале и заказати састанак Одељења. Конкурс за пријем нових чланова је продужен до 1. јуна, 2018. године.

Након гласања на сваком Одељењу посебно, а према утрђеној квоти за пријем, секретари Одељења подносе писани извештај Председништву НДС-а, са листом предложених кандидата за избор у одговарајуће Одељење.

Након усвајања 4 листе предложених кандидата, Председништво НДС-а заказује Изборну Скупштину НДС-а ( планирана за јесен 2018.године), на којој ће тајним гласањем свих присутних чланова НДС-а, као и гласова добијених електронским путем, бити утврђена коначна листа новопримљених чланова НДС-а.

У овом изборном поступку биће изабрано 6 нових чланова за ОПМН, 4 нова члана за ОТН, 4 нова члана за ОМБН и 7 нових чланова за ОДН.

Коначни резултати одржаних избора нових чланова у НДС, за 2018. годину, биће окачени на саијту НДС-а 3 дана након Изборне Скупштине, а биће и изабрани кандидати информисани путем меијла.

Уручење Повеља о пријему ће бити накнадно одређено.


 
 
 
 

Проф. др Јован Лоле Васиљевић

Председник Научног друштва Србије

Научно друштво Србије на Српској научној телевизији

Српска научна телевизија нас је први пут посетила 22. децембра, 2016. године на Скупштини Научног друштва србије која је одржана у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду. У првом прилогу Председник Научног друштва Србије проф. др Јован Лоле Васиљевић је испричао историјат друштва као и планове за будућност.

Убрзо након прве посете, уследила је и посета Институту за патологију, Медицинског факултета у Београду, тачније проф. др Јовану Лолету Васиљевићу. Овом приликом, професор је гледаоце упознао са својим достигнућима у области патологије, као и активностима Научног друштва Србије и будућим плановима и активностима друштва.

Српска научна телевизија је била у посети и проф. др Весни Мишковић Станковић, редовном професору Технолошко-металуршког факултета и заменик секретара одељења техничких наука, Научног друштва Србије. Професорка је на крају свог излагања нагласила, да пријем у Научно друштво Србије, 2008. године, за њу представља велико професионално признање.

Проф. др Катица Стевановић Хедрих дипломирани машински инжењер и доктор техничких наука је за Српску научну телевизију изнела детаље 51. године активног научног рада. Тренутно је руководилац пројекта ОN174001 ”Динамика хибридних система сложених структура” и редовни професор у области Теоријске и примењене механикe.

Проф. др Ненад Ђајић дипломирани машински инжењер, професр Термодинамике и Енергетике са Рударско геолошког факултета.  Професор је у гостовању изнео најзначајнија достигнућа у свој каријери изнео детаље најзначајнијних пројеката на којима је ради.

Проф. др Душан Велимировић

Ово је почетак велике сарадње Научног друштва Србије и Српске научне телевизије, где ћемо вас у будућности редовно обавештавати о новим активностима друштва и наших чланова.

Скупштина Научног друштва Србије

ЗАПИСНИК  СА  СКУПШТИНЕ НАУЧНОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

одржане 22. децембра 2016. године у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду

Д Н Е В Н И    Р Е Д:

 1. Oтварање Скупштине (+ минут ћутања за пошту преминулим члановима Друштва) + Утврђивање кворума за рад Скупштине ! Усвајање остатка Дневног реда + одређивање оверивача Записника ове Скупштине.
 2. Извештај о раду између две Скупштине НДС-а (мај – децембар године).
 3. Усвајање новог Статута НДС-а.
 4. Избор нових чланова Надзорног одбора НДС-а и одлука Председништва НДС-а о избору новог Генералног секретара НДС-а –  Др Жељко Чупић из ОПМН Друштва.
 5. Покретање поступка избора нових чланова за пролеће год., у складу са усвојеним Статутом НДС-а.
 6. Усвајање одлуке Председништва о плаћању чланарине за год. у износу од 3.000 дин. годишње. (Ко је у могућности или жели, може да уплати чланарину и за раније године).
 7. Уручење Повеља НДС-а новим члановима, изабраним маја године.
 8. Коктел
(више…)

Распоред предавања новопримљених чланова одељења медицинско-биолошких наука

На пролеће 2017. године, Одељење медицинско-биолошких наука ће организовати серију популарних научних предавања на Коларцу.

 1. Доц. др Јелена Сопта: „Патологија-од аутопсије до молекула“
 2. Проф. др Нина Жигон: „Нанолекови“
 3. Проф. др Мирослав Ђорђевић „Хирургија гениталија код пацијената са поремећајем полног идентитета“
 4. Проф. др Радан Џодић „Биопсија лимфних чворова стражара код медуларног тироидног микрокарцинома коришћењем метилен плавила – пилот студија“
 5. Проф. др Иван Пауновић „Лапараскопска адреналектомија. Шта смо научили после првих 160 операција“
 6. Проф. др Ивана Петронић Марковић „Нови трендови у дијагностици и физијатријском лечењу у дечјој популацији“

Место предавања: Мала сала Коларчевог универзитета

Време: петком од 18:00 сати

Трајање предавања: 45 минута + 5 минута дискусија

Термини: 10, 17, 24, 31 март и 07, 14 април 2017

На следећем линку можете погледати презентације и послушати аудио снимке предавања.

Изборна Скупштина НДС-а 2016.

Научно друштво Србије је сазвало Изборну Скупштину НДС-а, за 30. мај у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду, Др. Суботића 8, I спрат у 18.00 сати.

На скупштини ће бити разматран избор новог руководства Друштва (избори за Председника, 4 подпредседника и по једног представника сваког Одељења у Председништву). Гласачки листић са списком кандитата и функцијама мижете погледати на следећем линку.

Такође, свако Одељења би требало да да предлог за избор Секретара и заменика секретара Одељења.
На крају, а можда и најважније, биће и пријем нових чланова Друштва (према предлозима и гласању на Одељењима).

Приказ биографија можете погледати кликом на име кандидата а само неколицини најстаријих цланова (који се не служе маил-ом), биће достављен и штампани материјал. Тако ће сви чланови Друштва моћи да се упознају са предложеним кандидатима. Гласачки листић можете преузети на следећем линку.

Одељење природно-математичких наука: (више…)

Математички институт САНУ – 70 година постојања

Naucno drustvo SrbijeМатематички институт САНУ, најстарији институт Академије и први научни институт у земљи, ове године обележава 70 година од оснивања у оквиру прославе 175. година Српске академије наука и уметности.

У току маја низом манифестација биће обележена та облетница. Програм прославе, који садржи преко 30 предавања, радионица, конференција, као и изложбу под називом ‘МИ СА НАУКОМ МАТЕМАТИКОМ’ у Галерији науке и технике САНУ, можете пронаћи у прилогу ове поруке.

Част нам је да Вас позовемо да својим присуством увеличате нашу прославу. Календар и сатницу можете погледати на следећем линку.

Срдачно,

Математички институт САНУ

Паметни стамени градови и одржива здрава насеља – технологије и ризици

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ, Скендер Бегова 51
НОВЕМБАР 2015 – Циклус предавања у сарадњи са НДС и КГХ – СМЕИТС-ом
ПАМЕТНИ СТАМЕНИ ГРАДОВИ И ОДРЖИВА ЗДРАВА НАСЕЉА – ТЕХНОЛОГИЈЕ И РИЗИЦИ

Кратак опис
Одржив, отпоран – стамени (енгл. “resilient”) град је град без емисије угљендиоксида спреман да се опорави од било каквог шока или стреса задржавајући своје есенцијалне функције, структуре, и идентитет прилагођавајући се не само променама већ и уз напредак упркос сударања са непогодама и ризицима катастрофа различитих узрока. Такав град поседује могућност одговора на деловања временско – климатских екстрема, хидро-геолошких и др. природних катастрофа, обезбеђења сигурности снабдевања водом и хране, отклањања ризика деловања екстрема друштвено – политичког карактера и последичних миграција и имиграција, и др.… Предвиђена серија предавања даје преглед метода и технологија урбаних трансформација на путу ка успостављању паметног, одрживог и стаменог града здравих зграда и насеља, упоредо са сагледавањем и анализом могућих ризика. Притом, кључним условима поузданости прилаза урбаној одрживости и стаменој отпорности се истиче коришћење иновативних информационих технологија, интегрисаних енергетских система обновљивих извора енергије уз минимизирање употребе фосилних извора, као и рационална употреба ресурса и отпада креирајући здраву и продуктивну животну средину. (више…)

Математика претходи свему – сећање на великане српске математике

Математика је најбољи језик физичке стварности. Дуго сам тражио разлог, зашто је то тако? Зашто то није, нпр. поезија? Зашто то није слика? Зашто баш математика, која заправо има нешто метафизичког, надчулног – нечега што је неопипљиво… Бројеве не видимо, они не постоје. Питао сам се то све док нисам прочитао Миланковићеву књигу КРОЗ ЦАРСТВО НАУКА. Схватио сам то дубоко истражујући његову теорију, осетио сам да човека из прошлости доводи у садашњост. Зашто се човек уопште бави науком?  То је једна од етичких порука Милутина Миланковића, његове веома дубоке астро-физике, где је он показао и доказао да МАТЕМАТИКА ПРЕТХОДИ СВЕМУ.

Проф. др Велимир Абрамовић,
(Инсерт из ТВ серије „Милутин Миланковић – Путник кроз васиону и векове“)

У циљу да математику приближе што већем броју људи и представе је онаквом каква заправо јесте – као игру, страст и креативну вештину, Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ организовали су манифестацију Мај месец математике, коју је Удружење подржало и узело учешће на неколико активности. У оквиру ове манифестације организоване су широм Србије бројне изложбе, предавања, дечје радионице, филмске представе, такмичења и други интерактивни садржаји.

Завршна акција ове манифестације одржана је 28. маја 2012. године у свечаној сали Ректората, на 133-ћу годишњицу рођења научника, чије име с поносом носи наше Удружење. Aкцију су организовали Универзитет у Београду, Српска академија наука и уметности и Удружење Милутин Миланковић.

Скуп под називом СРПСКИ МАТЕМАТИЧАРИ, био је посвећен Михаилу Петровићу – Мики Аласу и Милутину Миланковићу, оснивачима познате “Београдске математичке школе”.

Учеснике скупа поздравили су: проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета у Београду, академик Никола Хајдин, председник Српске академије наука и уметности и мр Славко Максимовић, председник Удружења Милутин Миланковић.

Проф. др Бранко КовачевићАкадемик Никола Хајдин

 

 

 

 

 

Обраћајући се учесницима скупа мр Славко Максимовић између осталог је рекао: (више…)