Sastanak Predsedništva NDS

Sastanak Predsedništva NDS

Dana 10 aprila 2019. godine održan je sastanak Predsedništva NDS, na kome su, posle plodne i duge diskusije, donete sledeće odluke:

– dosadašnji Generalni sekretar NDS, dr Željko Čupić, preuzima mesto sekretara OPMN.
– dosadašnji zamenik sekretara odeljenja, Prof. dr Jasmina Dimitrić-Marković, ostaje na mestu zamenika sekretara OPMN.
– dosadašnji član Predsedništva iz OPMN, Prof. dr Jaroslav Labat, ostaje u sastavu Predsedništva.

– dosadašnji sekretar OTN, Prof. dr Vladimir Stevanović, preuzima funkciju Generalnog sekretara NDS.
– dosadašnji zamenik sekretara odeljenja, Prof. dr Vesna Mišković-Stanković, zauzima mesto sekretara OTN.
– OTN, uz prvenstvenu pomoć novog sekretara, će izabrati novog zamenika sekretara OTN
– dosadašnji član Predsedništva iz OTN, Prof. dr Branislav Đorđević, ostaje u sastavu Predsedništva.

– U OMBN nema promena i svi članovi Predsedništva ostaju na svojim funkcijama.
– U ODN nema promena i svi članovi Predsedništva ostaju na svojim funkcijama.