Izbori za nove članove Naučnog društva Srbije, za 2018. godinu

Izbori za nove članove Naučnog društva Srbije, za 2018. godinu

Pravo Izbora za člana Načnog društva Srbije (NDS) ima svaki nastavnik u zvanju vanrednog ili redovnog profesora odgovarajućih fakulteta, svih Univerziteta u Srbiji, kao i viši naučni saradnik, odnosno naučni savetnik, Instituta ili naučne institucije u Srbiji, u skladu sa Statutom NDS-a.

Kandidati za izbor prilažu svoju biografiju, adresu, broj mob. tel., e-mail, spisak publikacija, indeks citiranosti, nagrade, priznanja i učešće na domaćim i međunarodim naučnim projektima na mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com ili na mail: jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs

Kandidati konkurišu za prijem u jedno od 4 Odeljenja NDS-a, zavisno od svoje naučne delatnosti (Odeljenje prirodno-matamatičkih nauka – OPMN), Odeljenje tehničkih nauka (OTN), Odeljenje medicinsko-bioloških nauka (OMBN) i Odeljenje društvenih nauka (ODN). Predsedništvo NDS zadržava pravo da usmeri prijavu na odgovarajuće Odeljenje.

Broj kandidata koji će biti primljeni u pojedina Odeljenja je predhodno definisan odlukom Predsedništva NDS-a.

Pored navedenog, kandidati za izbor u NDS moraju imati i pismenu podršku bar 2 člana NDS-a, po mogućnosti iz Odeljenja za koje konkurišu.

Pomenuta 2 člana NDS-a (Referenti) dostavljaju Referat o kandidatu ( na 2 stranice), u najkraćem periodu (takođe na mail : naucno.drustvo.srbije@gmail.com)

Dobijena dokumentacije će biti dostavljena sekretarima odgvarajićih Odeljenja. Oni će pripremiti materijale i zakazati sastanak Odeljenja. Konkurs za prijem novih članova je produžen do 1. juna, 2018. godine.

Nakon glasanja na svakom Odeljenju posebno, a prema utrđenoj kvoti za prijem, sekretari Odeljenja podnose pisani izveštaj Predsedništvu NDS-a, sa listom predloženih kandidata za izbor u odgovarajuće Odeljenje.

Nakon usvajanja 4 liste predloženih kandidata, Predsedništvo NDS-a zakazuje Izbornu Skupštinu NDS-a ( planirana za jesen 2018.godine), na kojoj će tajnim glasanjem svih prisutnih članova NDS-a, kao i glasova dobijenih elektronskim putem, biti utvrđena konačna lista novoprimljenih članova NDS-a.

U ovom izbornom postupku biće izabrano 6 novih članova za OPMN, 4 nova člana za OTN, 4 nova člana za OMBN i 7 novih članova za ODN.

Konačni rezultati održanih izbora novih članova u NDS, za 2018. godinu, biće okačeni na saijtu NDS-a 3 dana nakon Izborne Skupštine, a biće i izabrani kandidati informisani putem meijla.

Uručenje Povelja o prijemu će biti naknadno određeno.


 
 
 
 

Prof. dr Jovan Lole Vasiljević

Predsednik Naučnog društva Srbije